ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ>>

สะพานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร

02.jpg (7032 bytes)

สะพานมัฆวานรังสรรค์

ปี ร.ศ. 119 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าสร้างถนนขนาดใหญ่ แบบที่เรียกว่า Avenue ของยุโรป บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าให้กรมโยธาธิการออกแบบและก่อสร้าง โดยใช้เวล 3 ปี สะพานมัฆวานรังสรรค์ ได้ชื่อว่าเป็นสะพานที่งดงามที่สุดในถนนราชดำเนิน

สะพานชมัยเมรุเชฐ
สะพานมัฆวานรังสรรค์
สะพานผ่านฟ้าลีลาศ
สะพานปกเกล้า
สะพานกรุงเทพ
สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สะพานซังฮี้ (สะพานกรุงธน)
สะพานพุทธ
สะพานพระราม 9
สะพานพระราม 7
สะพานพระราม 6
สะพานตากสิน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย