ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ>>

สะพานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร

05.jpg (6386 bytes)

สะพานกรุงเทพ

เป็นสะพานเก่าแก่ สร้างเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2477 เปิดใช้เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2502 เป็นสะพานที่ปิด-เปิดได้ โครงสร้างด้านบนเป็นเหล็ก แต่เนื่องจากสะพานมีความเก่าแก่ รัฐบาลจึงสร้างสะพานกรุงเทพฯแห่งใหม่ ซึ่งเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนานไปกับสะพานเดิม เพื่อรองรับการจราจรในบริเวณนั้น

สะพานชมัยเมรุเชฐ
สะพานมัฆวานรังสรรค์
สะพานผ่านฟ้าลีลาศ
สะพานปกเกล้า
สะพานกรุงเทพ
สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สะพานซังฮี้ (สะพานกรุงธน)
สะพานพุทธ
สะพานพระราม 9
สะพานพระราม 7
สะพานพระราม 6
สะพานตากสิน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย