ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ>>

สะพานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร

06.jpg (5386 bytes)

สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ตั้งอยู่ระหว่างท่าช้างวังหน้าฝั่งพระนคร เชื่อมกับหน้าโรงเรียนวัดดุสิตารามฝั่งธนบุรี สร้างขึ้นเพื่อระบายความคับคั่งของการจราจรฝั่งพระนคร และการขยายตังของกรุงเทพมหานคร และเนื่องด้วยฝั่งพระนครเคยเป็นเขตพระราชวังบวรมหาสถาน ในรัชกาลที่ 7 จึงได้ชื่อว่า สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ

สะพานชมัยเมรุเชฐ
สะพานมัฆวานรังสรรค์
สะพานผ่านฟ้าลีลาศ
สะพานปกเกล้า
สะพานกรุงเทพ
สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สะพานซังฮี้ (สะพานกรุงธน)
สะพานพุทธ
สะพานพระราม 9
สะพานพระราม 7
สะพานพระราม 6
สะพานตากสิน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย