ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ>>

สะพานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร

09.jpg (8253 bytes)

สะพานพระราม 9

สร้างเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2527 เปิดใช้เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ในวาระเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีพระชนมายุครบ 5 รอบ เป็นสะพานขึงระนาบเดี่ยว โครงสร้างส่วนบนเป็นสายเคเบิล 68 เส้น มีช่องจราจร 6 ช่อง ความยาว 2716 เมตร ความยาวช่วงกลางสะพาน 782 เมตร

สะพานชมัยเมรุเชฐ
สะพานมัฆวานรังสรรค์
สะพานผ่านฟ้าลีลาศ
สะพานปกเกล้า
สะพานกรุงเทพ
สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สะพานซังฮี้ (สะพานกรุงธน)
สะพานพุทธ
สะพานพระราม 9
สะพานพระราม 7
สะพานพระราม 6
สะพานตากสิน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย