Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ>>

สะพานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร

05.jpg (6386 bytes)

         กรุงเทพมหานคร ได้ชื่อว่าเป็นมหานครที่มีประชากรหนาแน่นแห่งหนึ่งของโลก มีคูคลองกระจายอยู่ทั่วไปจนถูกเรียกว่า "เวนิสตะวันออก" ประชากรที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ได้อาศัยสะพานเป็นตัวเชื่อมการคมนาคม และการขนส่ง สะพานหลายแห่งในอดีต สามารถเปิดช่วงกลางเพื่อให้เรือสินค้าแล่นผ่านได้ และในอนาคตสะพานจะเป็นสิ่งก่อสร่างขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณยวดยานที่เพิ่มมากขึ้น และระบบการขนส่งมวลชนใหม่ๆ ที่กำละงจะเกิดขึ้น

สะพานชมัยเมรุเชฐ
สะพานมัฆวานรังสรรค์
สะพานผ่านฟ้าลีลาศ
สะพานปกเกล้า
สะพานกรุงเทพ
สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สะพานซังฮี้ (สะพานกรุงธน)
สะพานพุทธ
สะพานพระราม 9
สะพานพระราม 7
สะพานพระราม 6
สะพานตากสิน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com