ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ประเพณีและอารยธรรมไทย

2

ประเพณีรำบวงสรวงพระธาตุพนม จ.นครพนม
งานบุญยื่งใหญ่ของชาวนครพนม ที่จัดขึ้นเพื่อนมัสการพระธาตุพนม ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี โดยชาวพุทธจะถือศีลปฎิบัติธรรม และเวียนเทียนรอบพระธาตุพนม อีกทั้งมีการบวงสรวงหรือฟ้อนภูไท ถวายตามแบบประเพณ๊โบราณด้วย

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จ.นครศรีธรรมราช
งานประเพณีสำคัญที่จัดขึ้น ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อนมัสการพระบรมธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช ในงานจะมีการกวนข้าวมธุปายาส ประกวดผ้าพระบฎและโคมประดับ และมีการแห่ผ้าขึ้นธาตุไปตามถนน แล้วนำไปห่มองค์พระธาตุเป็นเป็นการสักการบูชา

ประเพณีบวชลูกแก้ว จ.แม่ฮ่องสอน
ประเพณีของคนไตหรือชาวไทยใหญ่ ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นในราวเดือนมีนาคม ถึงเมษายน ซึ่งนำกุลบุตรที่ครบเกณฑ์บวช มาบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา นับเป็นประเพณีที่งดงามด้วยสีสัน และควรค่าต่อการเรียนรู้ถึงชีวิตคนไต

 

ประเพณีแห่สลุงหลวง จ.ลำปาง
ประเพณีที่งดงามของชาวล้านนา จังหวัดลำปาง จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ในงานจะมีการแห่สลุงหลวง หรือขันน้ำตามแบบประเพณีโบราณไปรอบเมือง เพื่อรับน้ำขมิ้น ส้มป่อย จากประชาชนไปบวงสรวงแด่พระแก้วดอนเต้า พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

ประเพณีบุญบั้งไฟ จ.ยโสธร
ประเพณีพื้นบ้านของชาวอีสาน ที่ผูกพันกับความเชื่อในเรื่องการขอฝน ด้วยการทำบั้งไฟจุดขึ้นไปบนฟ้า เพื่อขอฝนจากพญาแถน ซึ่งเป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม ทุกปี

ประเพณีผีตาโขน จ.เลย
ประเพณีพื้นบ้านของชาว อำเภอด่านซ้าย จ.เลย จัดขึ้นในงานบุญพระเวส หรืองานบุญเดือนหก โดยเด็กๆจะทำหน้ากากผีตาโขน จากหวดนึ่งข้าวเหนียว แต่งแต้มสีสันสวยงามมาสวมใส่ มีการแต่งตัวเป็นผีออกไปแห่แหนตามถนน เลียนแบบในชาดกทางพุทธศาสนา เป็นที่สนุกสนาน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย