ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ประเพณีและอารยธรรมไทย

2

ประเพณีรำบวงสรวงพระธาตุพนม จ.นครพนม
งานบุญยื่งใหญ่ของชาวนครพนม ที่จัดขึ้นเพื่อนมัสการพระธาตุพนม ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี โดยชาวพุทธจะถือศีลปฎิบัติธรรม และเวียนเทียนรอบพระธาตุพนม อีกทั้งมีการบวงสรวงหรือฟ้อนภูไท ถวายตามแบบประเพณ๊โบราณด้วย

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จ.นครศรีธรรมราช
งานประเพณีสำคัญที่จัดขึ้น ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อนมัสการพระบรมธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช ในงานจะมีการกวนข้าวมธุปายาส ประกวดผ้าพระบฎและโคมประดับ และมีการแห่ผ้าขึ้นธาตุไปตามถนน แล้วนำไปห่มองค์พระธาตุเป็นเป็นการสักการบูชา

ประเพณีบวชลูกแก้ว จ.แม่ฮ่องสอน
ประเพณีของคนไตหรือชาวไทยใหญ่ ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นในราวเดือนมีนาคม ถึงเมษายน ซึ่งนำกุลบุตรที่ครบเกณฑ์บวช มาบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา นับเป็นประเพณีที่งดงามด้วยสีสัน และควรค่าต่อการเรียนรู้ถึงชีวิตคนไต

 

ประเพณีแห่สลุงหลวง จ.ลำปาง
ประเพณีที่งดงามของชาวล้านนา จังหวัดลำปาง จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ในงานจะมีการแห่สลุงหลวง หรือขันน้ำตามแบบประเพณีโบราณไปรอบเมือง เพื่อรับน้ำขมิ้น ส้มป่อย จากประชาชนไปบวงสรวงแด่พระแก้วดอนเต้า พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

ประเพณีบุญบั้งไฟ จ.ยโสธร
ประเพณีพื้นบ้านของชาวอีสาน ที่ผูกพันกับความเชื่อในเรื่องการขอฝน ด้วยการทำบั้งไฟจุดขึ้นไปบนฟ้า เพื่อขอฝนจากพญาแถน ซึ่งเป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม ทุกปี

ประเพณีผีตาโขน จ.เลย
ประเพณีพื้นบ้านของชาว อำเภอด่านซ้าย จ.เลย จัดขึ้นในงานบุญพระเวส หรืองานบุญเดือนหก โดยเด็กๆจะทำหน้ากากผีตาโขน จากหวดนึ่งข้าวเหนียว แต่งแต้มสีสันสวยงามมาสวมใส่ มีการแต่งตัวเป็นผีออกไปแห่แหนตามถนน เลียนแบบในชาดกทางพุทธศาสนา เป็นที่สนุกสนาน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ