ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย

พิธีมงคลอุปสมบท

คุณสมบัติของผู้จะอุปสมบท   ผู้ที่จะอุปสมบทนั้นต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่อยู่ในข้อต้องห้ามต่อไปนี้คือ

1. คนมีโรคที่จะติดต่อกันได้ไม่รู้จักหาย 5 อย่างคือ โรคเรื้อน โรคฝี โรคกลาก โรคหืด
และโรคลมบ้าหมู

2. คนมีอวัยวะไม่ครบ เช่นขาดมือ ขาดเท้า มีนิ้วมือนิ้วเท้าไม่ครบ มีหูขาด จมูกขาด เป็นต้น

3. คนมีอวัยวะไม่สมประกอบ เช่นคนมีมือเป็นแผ่น คนค่อม คนเตี้ย คนตีนปุก เป็นต้น

4. คนพิการ คือคนตาบอดตาใส คนง่อย คนมีมือหงิกเท้าหงิก คนกระจอกเดินไม่ปรกติและหูหนวกเป็นต้น

5. คนทุรพลคือคนแก่หง่อม คนมีกำลังน้อย ไม่อาจทำกิจสงฆ์ได้

6. คนมีสิ่งเกี่ยวข้อง คือผู้ที่บิดามารดากล่าวอ้างไม่อนุญาตให้อุปสมบท คนมีหนี้สิน
คนไม่ได้รับอนุญาตให้ลาบวชในเมื่อผู้นั้นเป็นข้าราชการอยู่ เป็นต้น

7. คนเคยถูกลงอาญาหลวงมีหมายปรากฏอยู่ เช่นคนถูกเฆี่ยนสันหลังลาย คนถูกสักหมายโทษ เป็นต้น

8. คนที่ประพฤติเป็นโจรผู้ร้ายจนขึ้นชื่อ และไม่ละทิ้งอุปนิสัยนั้น
คือคนเคยถูกจำคุกในคดีผู้ร้ายสำคัญ

9. คนทำผิดหลบหนีอาญาแผ่นดิน หรือหลบหนี้ข้าราชการ

10. คนมีคดีติดค้าง

11. คนถูกห้ามอุปสมบทเด็ดขาดทางพุทธศาสนา เช่นคนกะเทย คนลักเพศ คือถือเพศสมณะเอาเอง คนฆ่าบิดามารดาและภิกษุผู้เคยปราชิกในพุทธศาสนามาแล้ว เป็นต้น สิ่งที่ผู้อุปสมบทต้องเตรียมให้มีไว้ คือเครื่องบริขาร 8 อย่างคือ
1. บาตร
2. อันตวาสก คือผ้าสบง
3. อุตตาสงฆ์ คือผ้าจีวร
4. สังฆาฏิ คือผ้าพาดบ่า หรือผ้าห่มซ้อน
5. กายพันธน์ คือผ้าประคดเอว
6. ธมการก คือหม้อกรองน้ำ
7. กล่องเข็มพร้อมกับด้าย
8. มีดโกนและหินลับ

ทั้ง 8 อย่างนี้รวมเรียกว่า “อัฐบริขาร” นอกจากนั้นก็มีของใช้อย่างอื่น เช่น สบง จีวรสำรอบใช้ หม้อน้ำ คนโท น้ำดื่ม หมอน มุ้ง เสื่อ ผ้าอาบน้ำฝน และอื่น ๆ ตามสมควรแก่สมณเพศ กิจที่ผู้อุปสมบทต้องไปหาผู้เป็นอุปัชฌายะ หัดให้คุ้นเคยกับระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ไว้ และท่องคำต่อไปนี้ให้จำได้จนขึ้นใย คือคำขอบรรพชาอุปสมบท วิธีทำพินทุ อธิษฐาน และวิธีวิกัปจีวร คำกรวดน้ำ วิธีแสดงอาบัติ คำอนุโมทนา คือบทยถาสัพพี คำพิจารณาปัจจัยสี่ และคำสวดทำวัตรเช้า-เย็น ทั้งหมดนี้คำขอบรรพชาและอุปสมบทสำคัญที่สุดต้องจำได้แม่นยำจริง ๆ  พิธีอุปสมบท มีทั้งพิธีเอิกเกริกและพิธีเงียบ ๆ พิธีเอิกเกริกก็คือมีการออกบัตรเชิญมาร่วมพิธีอุปสมบท ทำขวัญนาค แห่นาค และฉลองพระบวชใหม่ ส่วนพิธีเงียบ ๆ ก็คือ การประกอบพิธีอุปสมบทเฉพาะแต่พิธีการทางสงฆ์ที่ทำในโบสถ์เท่านั้น เรียกง่าย ๆ ว่า “โกนหัวเข้าวัด” การอุปสมบทโดยมีพิธีนั้น วันทำพิธีจริง ๆ มีอยู่ 3 วันด้วยกัน คือวันเข้างาน มีการเชิญญาติมิตรสหายมาร่วมงานกินเลี้ยงกัน ตอนเย็นวันแรกที่พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ เจ้านาคโกนหัว นุ่งขาวห่มขาวเข้าสู่พิธีทำขวัญในตอนกลางคืน รุ่งขึ้นตอนเช้าถวายอาหารแด่พระสงฆ์ ตอนบ่ายมีการแห่นาค และทำพิธีบวช ตอนเย็นของวันนั้น มีการประกอบพิธีฉลองพระบวชใหม่ รุ่งขึ้นถวายอาหารบิณฑบาตเป็นอันเสร็จพิธี ถ้าจะรวบรัดให้สั้นเข้าก็มีการทำพิธีกันสองวัน คือ เช้าตรู่วันแรก เริ่มพิธีด้วยการทำขวัญนาค ตอนบ่ายมีพิธีอุปสมบท ตอนเย็นมีสวดฉลองพระบวชใหม่ รุ่งขึ้นถวายอาหารบิณฑบาต ก็เสร็จพิธีใช้ได้เหมือนกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเจ้าภาพและผู้จะอุปสมบท สิ่งของที่ต้องเตรียมไว้สำหรับพิธีอุปสมบทในเมื่อมีการทำขวัญนาคด้วย ก็มีเครื่องบายศรี เครื่องกระยาบวด ไข่ขวัญกล้วยน้ำ 1 หวี ขันใส่ข้าวสาร เทียนชัย ขันน้ำมนต์ และอื่น ๆ อีกหลายอย่างตามที่โหรผู้จะทำพิธีสั่งให้จัดหาไว้ให้พร้อม

พิธีมงคลทำขวัญวัน
พิธีมงคล ทำขวัญเดือน
พิธีมงคลโกนผมไฟ
พิธีเอาเด็กลงเปล
พิธีมงคลโกนจุก
พิธีมงคลอุปสมบท
พิธีเข้าพรรษา
พิธีออกพรรษา
พิธีทอดกฐิน
พิธีทอดผ้าป่า
พิธีมาฆะบูชา
พิธีวิสาขะบูชา
พิธีมงคลแต่งงาน
พิธีมงคลทำบุญขึ้นบ้านใหม่
พิธีมงคลทำบุญอายุ
พิธีทำบุญลอยกระทง
พิธีทำบุญวันตรุษ
พิธีทำบุญวันสงกรานต์
พิธีทำบุญวันสารท
พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่
พิธีทำศพ
ประเพณีการต้อนรับแขก
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย