ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย

พิธีเข้าพรรษา

การเข้าพรรษา คือเทศกาลระหว่างเดือน 8 ถึงเดือน 11 ของปี ทางจันทรคติที่ภิกษุในพุทธศาสนาจะต้องอยู่จำพรรษา ณ ที่หนึ่งที่ใดเป็นที่แน่นอน ไม่ท่องเที่ยวไปโดยไม่มีกิจจำเป็น และแม้จะมีกิจจำเป็นก็จะออกไปเกิน 7 วันไม่ได้ วันเข้าพรรษานี้เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 แต่ถ้าปีใดเป็นปีอธิกมาส คือเดือน 8 มีสองหน วันเข้าพรรษาจะเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำของเดือน 8 หลัง เมื่อถึงวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชน ผู้ศรัทธาในศาสนาพึงปฏิบัติดังนี้คือ จัดเครื่องสักการะ เช่นดอกไม้ธูปเทียน น้ำอ้อย น้ำตาล แปรง ยาสีฟัน สบู่ ฯลฯ ที่เป็นของใช้สำหรับพระสงฆ์ไปนมัสการถวายภิกษุสงฆ์ ในตอนเช้าวันแห่งเข้าพรรษา มีการทำบุญตักบาตร ตอนบ่ายถ้ามีเวลาว่างก็จะไปฟังธรรมเทศนาที่วัด เพราะส่วนมากในเทศกาลเข้าพรรษา ทุกวัดมักจัดให้มีการแสดงธรรมเป็นประจำวัน นอกจากนี้ อาจจะมีผู้ศรัทธาหลาย ๆ คนรวมกัน จัดทำเทียนพรรษาไปถวายวัดหนึ่งวัดใด เพื่อพระท่านจะได้จัดสักการะบูชาในการประกอบกิจสงฆ์ในพระอุโบสถอีกด้วย ผู้ที่ศรัทธาแก่กล้าบางคนมีการถือศีลอุโบสถตลอด 3 เดือนบ้าง งดเว้นการดื่มน้ำเมา หรือทำบาปอื่น ๆ บ้าง ซึ่งเป็นการฝึกฝนตัวเองให้เป็นผู้มีความอดกลั้นมีจิตใจผ่องใสอันเป็นสิริมงคลแก่ตนเองทั้งสิ้น

พิธีมงคลทำขวัญวัน
พิธีมงคล ทำขวัญเดือน
พิธีมงคลโกนผมไฟ
พิธีเอาเด็กลงเปล
พิธีมงคลโกนจุก
พิธีมงคลอุปสมบท
พิธีเข้าพรรษา
พิธีออกพรรษา
พิธีทอดกฐิน
พิธีทอดผ้าป่า
พิธีมาฆะบูชา
พิธีวิสาขะบูชา
พิธีมงคลแต่งงาน
พิธีมงคลทำบุญขึ้นบ้านใหม่
พิธีมงคลทำบุญอายุ
พิธีทำบุญลอยกระทง
พิธีทำบุญวันตรุษ
พิธีทำบุญวันสงกรานต์
พิธีทำบุญวันสารท
พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่
พิธีทำศพ
ประเพณีการต้อนรับแขก
  

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ