Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย

พิธีออกพรรษา

พิธีออกพรรษา คือ การทำพิธีออกพรรษาของสงฆ์ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 หลังจากการอยู่ในพรรษามาครบ 3 เดือนแล้ว วันนี้จะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาในพุทธศาสนาต่างก็พากันไปทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ตามวัดวาอารามต่าง ๆ เรียกกันว่าทำบุญออกพรรษา นอกจากนี้บางวัดยังมีการประกอบพิธีทำบุญออกพรรษาเป็นพิเศษอีกด้วย เช่นการตักบาตรเทโว พิธีตักรบาตรข้าวต้มมัด (มีทางปักษ์ใต้) พิธีแห่พระพุทธรูป การทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ถวายผ้าป่า และถวายผ้าจำนำพรรษา เป็นต้น

พิธีมงคลทำขวัญวัน
พิธีมงคล ทำขวัญเดือน
พิธีมงคลโกนผมไฟ
พิธีเอาเด็กลงเปล
พิธีมงคลโกนจุก
พิธีมงคลอุปสมบท
พิธีเข้าพรรษา
พิธีออกพรรษา
พิธีทอดกฐิน
พิธีทอดผ้าป่า
พิธีมาฆะบูชา
พิธีวิสาขะบูชา
พิธีมงคลแต่งงาน
พิธีมงคลทำบุญขึ้นบ้านใหม่
พิธีมงคลทำบุญอายุ
พิธีทำบุญลอยกระทง
พิธีทำบุญวันตรุษ
พิธีทำบุญวันสงกรานต์
พิธีทำบุญวันสารท
พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่
พิธีทำศพ
ประเพณีการต้อนรับแขก
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com