ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย

พิธีทอดผ้าป่า

พิธีการทอดผ้าป่า คือ การถวายผ้าไตรจีวรให้แก่พระภิกษุสงฆ์ โดยไม่จำเพราะเจาะจงเอาว่าจะถวายให้แก่ภิกษุรูปใด และนิยมทำกันเมื่อจวนออกพรรษา หรือหลังจากหมดเทศกาลทอดกฐินไปแล้ว วิธีทอดผ้าป่านั้น ผู้มีศรัทธาจะทอดผ้าป่าอาจจะนำผ้าจีวร หรืออัฐบริขารอย่างอื่นไปไว้ที่ในวัด ณ ที่แห่งหนึ่งแห่งใดก็ได้ แล้วทำอาณัติสัญญาณขึ้นให้พระสงฆ์ทราบว่า มีผู้มาทอดผ้าป่าในวัดนั้นแล้วพระสงฆ์รูปหนึ่งรูปใดก็จะมารับเอาผ้าป่านั้นไป อีกวิธีหนึ่ง ผู้จะทอดผ้าป่าอาจจะทำผ้าไตรจีวรที่จะทอดตลอดจนเครื่องบริขารอื่น ไปผูกติดไว้ตามพุ่มไม้ ข้างทางที่มีพระสงฆ์เดินผ่าน เพื่อพระท่านไปพบเข้า เห็นเป็นผ้าไม่มีเจ้าของ หรือสังเกตว่าเจ้าของเขาทอดทิ้งสละสิทธิ์แน่แล้วท่านก็เก็บเอาไป การประกอบพิธีตามศาสนาของผู้ทอดผ้าป่า คือเมื่อนำผ้าป่าไปไว้ยังที่จะทอดแล้ว ก็จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรับ กล่าวคำอุทิศถวายผ้าป่าเสร็จแล้วเป็นการหมดพิธี

พิธีมงคลทำขวัญวัน
พิธีมงคล ทำขวัญเดือน
พิธีมงคลโกนผมไฟ
พิธีเอาเด็กลงเปล
พิธีมงคลโกนจุก
พิธีมงคลอุปสมบท
พิธีเข้าพรรษา
พิธีออกพรรษา
พิธีทอดกฐิน
พิธีทอดผ้าป่า
พิธีมาฆะบูชา
พิธีวิสาขะบูชา
พิธีมงคลแต่งงาน
พิธีมงคลทำบุญขึ้นบ้านใหม่
พิธีมงคลทำบุญอายุ
พิธีทำบุญลอยกระทง
พิธีทำบุญวันตรุษ
พิธีทำบุญวันสงกรานต์
พิธีทำบุญวันสารท
พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่
พิธีทำศพ
ประเพณีการต้อนรับแขก
  

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ