ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย

พิธีทอดผ้าป่า

พิธีการทอดผ้าป่า คือ การถวายผ้าไตรจีวรให้แก่พระภิกษุสงฆ์ โดยไม่จำเพราะเจาะจงเอาว่าจะถวายให้แก่ภิกษุรูปใด และนิยมทำกันเมื่อจวนออกพรรษา หรือหลังจากหมดเทศกาลทอดกฐินไปแล้ว วิธีทอดผ้าป่านั้น ผู้มีศรัทธาจะทอดผ้าป่าอาจจะนำผ้าจีวร หรืออัฐบริขารอย่างอื่นไปไว้ที่ในวัด ณ ที่แห่งหนึ่งแห่งใดก็ได้ แล้วทำอาณัติสัญญาณขึ้นให้พระสงฆ์ทราบว่า มีผู้มาทอดผ้าป่าในวัดนั้นแล้วพระสงฆ์รูปหนึ่งรูปใดก็จะมารับเอาผ้าป่านั้นไป อีกวิธีหนึ่ง ผู้จะทอดผ้าป่าอาจจะทำผ้าไตรจีวรที่จะทอดตลอดจนเครื่องบริขารอื่น ไปผูกติดไว้ตามพุ่มไม้ ข้างทางที่มีพระสงฆ์เดินผ่าน เพื่อพระท่านไปพบเข้า เห็นเป็นผ้าไม่มีเจ้าของ หรือสังเกตว่าเจ้าของเขาทอดทิ้งสละสิทธิ์แน่แล้วท่านก็เก็บเอาไป การประกอบพิธีตามศาสนาของผู้ทอดผ้าป่า คือเมื่อนำผ้าป่าไปไว้ยังที่จะทอดแล้ว ก็จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรับ กล่าวคำอุทิศถวายผ้าป่าเสร็จแล้วเป็นการหมดพิธี

พิธีมงคลทำขวัญวัน
พิธีมงคล ทำขวัญเดือน
พิธีมงคลโกนผมไฟ
พิธีเอาเด็กลงเปล
พิธีมงคลโกนจุก
พิธีมงคลอุปสมบท
พิธีเข้าพรรษา
พิธีออกพรรษา
พิธีทอดกฐิน
พิธีทอดผ้าป่า
พิธีมาฆะบูชา
พิธีวิสาขะบูชา
พิธีมงคลแต่งงาน
พิธีมงคลทำบุญขึ้นบ้านใหม่
พิธีมงคลทำบุญอายุ
พิธีทำบุญลอยกระทง
พิธีทำบุญวันตรุษ
พิธีทำบุญวันสงกรานต์
พิธีทำบุญวันสารท
พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่
พิธีทำศพ
ประเพณีการต้อนรับแขก
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย