ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย

พิธีวิสาขะบูชา

พิธีวิสาขะบูชา คือการประกอบพิธีทางศาสนา ในวันวิสาขะ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 แต่ถ้าปีใดเป็นปีอธิกมาส คือเดือน 8 มีสองหน เลื่อนไปทำในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 7 วันวิสาขะเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เพราะเป็นวันที่คล้ายกับวันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เมื่อถึงวันวิสาขะบูชา ผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา จะประกอบพิธีทำบุญตักบาตรในตอนเช้า แล้วไปฟังพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาที่วัด ในตอนย่ำค่ำทุกวันจะมีการประกอบทำพิธีวิสาขะบูชา คือไปประชุมพร้อมกันยังที่สำคัญทางศาสนา เช่น สถูป เจดีย์ และโบสถ์เป็นต้น จุดธูปเทียน พนมมือกล่าวคำบูชา แล้วถือธูปเทียนออกทำทักษิณาวัตร คือ เดินเวียนขวารอบสถูป เจดียืหรือโบสถ์สามรอบด้วยกัน พร้อมกับกล่าวคำสวดพระพุทธคุณ และสังฆคุณไปด้วย เมื่อจบแล้วก็นำธูปเทียนไปปักบูชา แล้วเข้าไปฟังพระสงฆ์ทำวัตรสวดมนต์ เมื่อพระทำวัตรสวดมนต์แล้ว พุทธศาสนิกชน ก็ทำวัตรสวดมนต์และฟังธรรม เป็นการเสร็จพิธี

พิธีมงคลทำขวัญวัน
พิธีมงคล ทำขวัญเดือน
พิธีมงคลโกนผมไฟ
พิธีเอาเด็กลงเปล
พิธีมงคลโกนจุก
พิธีมงคลอุปสมบท
พิธีเข้าพรรษา
พิธีออกพรรษา
พิธีทอดกฐิน
พิธีทอดผ้าป่า
พิธีมาฆะบูชา
พิธีวิสาขะบูชา
พิธีมงคลแต่งงาน
พิธีมงคลทำบุญขึ้นบ้านใหม่
พิธีมงคลทำบุญอายุ
พิธีทำบุญลอยกระทง
พิธีทำบุญวันตรุษ
พิธีทำบุญวันสงกรานต์
พิธีทำบุญวันสารท
พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่
พิธีทำศพ
ประเพณีการต้อนรับแขก
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย