ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย

พิธีวิสาขะบูชา

พิธีวิสาขะบูชา คือการประกอบพิธีทางศาสนา ในวันวิสาขะ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 แต่ถ้าปีใดเป็นปีอธิกมาส คือเดือน 8 มีสองหน เลื่อนไปทำในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 7 วันวิสาขะเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เพราะเป็นวันที่คล้ายกับวันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เมื่อถึงวันวิสาขะบูชา ผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา จะประกอบพิธีทำบุญตักบาตรในตอนเช้า แล้วไปฟังพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาที่วัด ในตอนย่ำค่ำทุกวันจะมีการประกอบทำพิธีวิสาขะบูชา คือไปประชุมพร้อมกันยังที่สำคัญทางศาสนา เช่น สถูป เจดีย์ และโบสถ์เป็นต้น จุดธูปเทียน พนมมือกล่าวคำบูชา แล้วถือธูปเทียนออกทำทักษิณาวัตร คือ เดินเวียนขวารอบสถูป เจดียืหรือโบสถ์สามรอบด้วยกัน พร้อมกับกล่าวคำสวดพระพุทธคุณ และสังฆคุณไปด้วย เมื่อจบแล้วก็นำธูปเทียนไปปักบูชา แล้วเข้าไปฟังพระสงฆ์ทำวัตรสวดมนต์ เมื่อพระทำวัตรสวดมนต์แล้ว พุทธศาสนิกชน ก็ทำวัตรสวดมนต์และฟังธรรม เป็นการเสร็จพิธี

พิธีมงคลทำขวัญวัน
พิธีมงคล ทำขวัญเดือน
พิธีมงคลโกนผมไฟ
พิธีเอาเด็กลงเปล
พิธีมงคลโกนจุก
พิธีมงคลอุปสมบท
พิธีเข้าพรรษา
พิธีออกพรรษา
พิธีทอดกฐิน
พิธีทอดผ้าป่า
พิธีมาฆะบูชา
พิธีวิสาขะบูชา
พิธีมงคลแต่งงาน
พิธีมงคลทำบุญขึ้นบ้านใหม่
พิธีมงคลทำบุญอายุ
พิธีทำบุญลอยกระทง
พิธีทำบุญวันตรุษ
พิธีทำบุญวันสงกรานต์
พิธีทำบุญวันสารท
พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่
พิธีทำศพ
ประเพณีการต้อนรับแขก
  

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ