ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย

พิธีมงคลทำบุญอายุ

การทำบุญอายุนั้น มักนิยมทำกันในเมื่ออายุครบ 25 ปี เรียกว่าวัยเบญจเพสครั้งหนึ่ง กับเมื่ออายุครบ 50 ปี กับเมื่ออายุครบ 50 ปี ซึ่งจัดว่ามีอายุมาได้ครึ่งหนึ่งของอายุขัย อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้อาจจะมีการทำบุญครบบอบของอายุในรอบต่าง ๆ ได้อีก และโดยทั่วไปมีสิ่งอันพึงต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ต้องหาผู้มีความรู้ทางโหราศาสตร์ให้เป็นผู้กำหนดฤกษ์และเชิญมาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

2.นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์และ สวดชัยมงคลคาถาตามจำนวนที่สมควรและเหมาะสมกับสถานที่ ถ้าสถานที่อำนวยให้ อาจจะนิมนต์มาเท่าอายุก็ได้ แต่โดยทั่วไปแล้วก็นิมนต์มา 9 รูป ก็จัดว่าเป็นการเพียงพอแล้ว

3. เตรียมเทียนไว้ 2 เล่ม เล่มหนึ่งใช้ขี้ผึ้งอย่างดีหนัก 9 บาท ไส้ยาววัดโดยรอบศีรษะเจ้าภาพจำนวน 33 เส้น อีกเล่มหนึ่งสูงเท่าตัว ใช้ขี้ผึ่งอย่างดีหนักเท่ากับอายุ ไส้ก็มีจำนวนเส้นเท่ากับอายุ จัดทำอย่างประณีต เวลาจุดต้องมีกำบังลมเพื่อป้องกันมิให้ดับในเวลาประกอบพิธีอยู่ได้

4. เครื่องแต่งกายของเจ้าภาพ มีผ้านุ่งขาว 1 ผืน ผ้าห่ม 1 ผืน ใช้สำหรับโหรนุ่งในวันพิธี ส่วนเจ้าภาพนั้นแต่งตัวตามประเพณีนิยม เอาเพียงเรียบร้อย และมีสีไม่ฉูดฉาด

5. ทำบัตรพลีเทวดา โดยทำเป็นบัตร 9 ชั้น 1 บัตร ทำเป็นบัตร 3 ชั้น 8 บัตร รวมเป็น 9
อันด้วยกัน ติดธงสีประจำวันเทวดา มีรูปเทวดาบัตรละองค์ ในขนมคาวหวาน อาหารต่าง ๆ ข้าวตอกดอกไม้ ธูป เทียน และเครื่องใช้ต่าง ๆ ตามที่โหรจะสั่งให้จัดหา

6. ระวังอย่าให้มีอุบัติเหตุ หรือความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นในขณะมีการประกอบพิธีอยู่ เพราะเป็นการเชื่อว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุอย่างใดขึ้นแล้ว เป็นลางไม่ดี
การปฏิบัติของเจ้าภาพในวันประกอบพิธี มีดังนี้คือ

1. เจ้าภาพเป็นผู้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำไตรสรณาคม
2. จุดเทียนมงคลบูชาเทวดาทั้ง 9 หรือเรียกว่าบูชาเทวดานพเคราะห์
3. รับศีล แล้วฟังพระสวดมนต์
4. สวดมนต์แล้วมีการรื่นเริงตามสมควร
5. รุ่งเช้าถวายอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์
6. เมื่อได้ฤกษ์ เจ้าภาพนุ่งขาวห่มขาวมาอาบน้ำพระพุทธมนต์ โดยมีบิดามารดา
    หรือผู้หลักผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพนับถือมารดน้ำอวยพรให้
    แล้วผลัดผ้านุ่งตามสีประจำวัน
7. หลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาแล้ว อาจจะมีการรับประทานอาหารร่วมกัน
    ระหว่างเจ้าภาพกับบรรดาผู้มาร่วมอวยพรด้วยก็ได้

พิธีมงคลทำขวัญวัน
พิธีมงคล ทำขวัญเดือน
พิธีมงคลโกนผมไฟ
พิธีเอาเด็กลงเปล
พิธีมงคลโกนจุก
พิธีมงคลอุปสมบท
พิธีเข้าพรรษา
พิธีออกพรรษา
พิธีทอดกฐิน
พิธีทอดผ้าป่า
พิธีมาฆะบูชา
พิธีวิสาขะบูชา
พิธีมงคลแต่งงาน
พิธีมงคลทำบุญขึ้นบ้านใหม่
พิธีมงคลทำบุญอายุ
พิธีทำบุญลอยกระทง
พิธีทำบุญวันตรุษ
พิธีทำบุญวันสงกรานต์
พิธีทำบุญวันสารท
พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่
พิธีทำศพ
ประเพณีการต้อนรับแขก
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย