ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย

พิธีทำบุญวันตรุษ

การทำบุญวันตรุษ เป็นพิธีโบราณพิธีหนึ่ง ที่ยังมีคนยึดถือทำกันเป็นประเพณีประจำปีตลอดมา คำว่า “ตรุษ” แปลว่า “ความยินดี” การทำบุญตรุษจึงเป็นการทำบุญเพื่อแสดงความยินดีที่เรามีชีวิตยั่งยืนมาได้รอบหนึ่ง เป็นการเตือนให้รำลึกถึงตัวของเราเอง ไม่มัวเมาประมาท แต่โดยอีกความหมายหนึ่ง ตรุษแปลว่าขาด หรือตัด อันมีความหมายว่าปีเก่าขาดตอนไปแล้ว ปีใหม่จะเข้ามาแทนที่ ซึ่งก็ได้ความหมายเป็นการเตือนให้นึกถึงเวลาที่ล่วงไปแล้ว การทำบุญวันตรุษ จึงเป็นการทำบุญเพื่อตัวเองโดยแท้ วันตรุษตรงกับวันแรม 14-15 ค่ำ เดือน 4 และวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 รวมเวลา 3 วัน วันแรม 14-15 ค่ำ เดือน 4 นั้น เรียกว่าวันสิ้นปี ส่วนวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 5 นั้น เรียกว่าเป็นวันเถลิงศก โบราณถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ในทางจันทรคติ การทำบุญนั้นวันแรกเป็นวันตระเตรียมข้าวของและทำขนมต่าง ๆ เรียกว่าวันจ่าย ส่วนวันที่สองที่สามเป็นวันทำบุญตักบาตร และหยุดงานพักผ่อน นอกจากนั้นยังอาจจะมีการละเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ ในโอกาสเช่นนี้ด้วย

พิธีมงคลทำขวัญวัน
พิธีมงคล ทำขวัญเดือน
พิธีมงคลโกนผมไฟ
พิธีเอาเด็กลงเปล
พิธีมงคลโกนจุก
พิธีมงคลอุปสมบท
พิธีเข้าพรรษา
พิธีออกพรรษา
พิธีทอดกฐิน
พิธีทอดผ้าป่า
พิธีมาฆะบูชา
พิธีวิสาขะบูชา
พิธีมงคลแต่งงาน
พิธีมงคลทำบุญขึ้นบ้านใหม่
พิธีมงคลทำบุญอายุ
พิธีทำบุญลอยกระทง
พิธีทำบุญวันตรุษ
พิธีทำบุญวันสงกรานต์
พิธีทำบุญวันสารท
พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่
พิธีทำศพ
ประเพณีการต้อนรับแขก
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย