ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย

พิธีทำบุญวันตรุษ

การทำบุญวันตรุษ เป็นพิธีโบราณพิธีหนึ่ง ที่ยังมีคนยึดถือทำกันเป็นประเพณีประจำปีตลอดมา คำว่า “ตรุษ” แปลว่า “ความยินดี” การทำบุญตรุษจึงเป็นการทำบุญเพื่อแสดงความยินดีที่เรามีชีวิตยั่งยืนมาได้รอบหนึ่ง เป็นการเตือนให้รำลึกถึงตัวของเราเอง ไม่มัวเมาประมาท แต่โดยอีกความหมายหนึ่ง ตรุษแปลว่าขาด หรือตัด อันมีความหมายว่าปีเก่าขาดตอนไปแล้ว ปีใหม่จะเข้ามาแทนที่ ซึ่งก็ได้ความหมายเป็นการเตือนให้นึกถึงเวลาที่ล่วงไปแล้ว การทำบุญวันตรุษ จึงเป็นการทำบุญเพื่อตัวเองโดยแท้ วันตรุษตรงกับวันแรม 14-15 ค่ำ เดือน 4 และวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 รวมเวลา 3 วัน วันแรม 14-15 ค่ำ เดือน 4 นั้น เรียกว่าวันสิ้นปี ส่วนวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 5 นั้น เรียกว่าเป็นวันเถลิงศก โบราณถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ในทางจันทรคติ การทำบุญนั้นวันแรกเป็นวันตระเตรียมข้าวของและทำขนมต่าง ๆ เรียกว่าวันจ่าย ส่วนวันที่สองที่สามเป็นวันทำบุญตักบาตร และหยุดงานพักผ่อน นอกจากนั้นยังอาจจะมีการละเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ ในโอกาสเช่นนี้ด้วย

พิธีมงคลทำขวัญวัน
พิธีมงคล ทำขวัญเดือน
พิธีมงคลโกนผมไฟ
พิธีเอาเด็กลงเปล
พิธีมงคลโกนจุก
พิธีมงคลอุปสมบท
พิธีเข้าพรรษา
พิธีออกพรรษา
พิธีทอดกฐิน
พิธีทอดผ้าป่า
พิธีมาฆะบูชา
พิธีวิสาขะบูชา
พิธีมงคลแต่งงาน
พิธีมงคลทำบุญขึ้นบ้านใหม่
พิธีมงคลทำบุญอายุ
พิธีทำบุญลอยกระทง
พิธีทำบุญวันตรุษ
พิธีทำบุญวันสงกรานต์
พิธีทำบุญวันสารท
พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่
พิธีทำศพ
ประเพณีการต้อนรับแขก
  

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ