ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย

พิธีทำบุญวันสงกรานต์

วันสงกรานต์เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ ถือกันว่าเป็นระยะที่ระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ตามปรกติก็อยู่ในระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 18 เมษายน ของทุก ๆ ปี แต่เท่าที่ปฏิบัติมาแล้วการกำหนดวันสงกรานต์ ถือเอาวันที่ 13 เมษายน เป็นวันตั้งต้น ตามคติของพราหมณ์กล่าวว่าวันสงกรานต์ เป็นวันแห่เศียรท้าวกบิลพรหมของนางสงกรานต์ทั้ง 7 ซึ่งเป็นธิดา ของทางกบิลพรหม ผู้แพ้การ แก้ปัญหาต่อธรรมบาลกุมาร จนต้องถูกตัดเศียรของตนเป็นเครื่องบูชาธรรมบาลกุมาร การแห่เศียรนี้ต้องมีทุก ๆ ปี โดยธิดาทั้ง 7 ผลัดเปลี่ยนกันออกมาเป็นผู้ถือพานรองเศียรนั้น การทำบุญในวันสงกรานต์ กล่าวโดยย่อมีดังนี้
1. ทำบุญตักบาตร ถวายอาหารแด่พระสงฆ์
2. บังสุกุลกระดูกบรรพบุรุษ
3. รดน้ำท่านผู้หลักผู้ใหญ่
นอกจากนี้ถือกันว่าในระหว่างวันสงกรานต์ ซึ่งอย่างน้อย 3 วัน และอย่างมาก 5-7 วันนั้น นับเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี ชาวบ้านส่วนมากหยุดทำการงาน และหยุดการทำบาปตลอดจนการใช้แรงงานสัตว์ ต่างพากันออกหาความเพลิดเพลินด้วยการละเล่นรื่นเริงต่าง ๆ ตามประเพณีที่มีอยู่เป็นท้องถิ่น ๆ ไป

พิธีมงคลทำขวัญวัน
พิธีมงคล ทำขวัญเดือน
พิธีมงคลโกนผมไฟ
พิธีเอาเด็กลงเปล
พิธีมงคลโกนจุก
พิธีมงคลอุปสมบท
พิธีเข้าพรรษา
พิธีออกพรรษา
พิธีทอดกฐิน
พิธีทอดผ้าป่า
พิธีมาฆะบูชา
พิธีวิสาขะบูชา
พิธีมงคลแต่งงาน
พิธีมงคลทำบุญขึ้นบ้านใหม่
พิธีมงคลทำบุญอายุ
พิธีทำบุญลอยกระทง
พิธีทำบุญวันตรุษ
พิธีทำบุญวันสงกรานต์
พิธีทำบุญวันสารท
พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่
พิธีทำศพ
ประเพณีการต้อนรับแขก
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย