ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย

พิธีทำบุญวันสารท

การทำบุญวันสารทนั้นทำกันในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 เป็นพิธีทำบุญกลางปีตามคติของคนโบราณ การตระเตรียมเพื่อทำบุญในวันสารท   มีการทำข้าวกระยาสารท โดยใช้ข้าวตอก ข้าวเม่า ถั่ว งา และน้ำตามกวนเข้าด้วยกัน ขนมกระยาสารทนี้จะขาดเสียไม่ได้ในเทศกาลทำบุญครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการทำขนมอื่น ๆ และตระเตรียมกับข้าวสำหรับนำไปถวายพระที่วัดในตอนเช้าของวันแรม 15 ค่ำ เดือนสิบอีกด้วย การเอาอาหารไปถวายพระที่วัดนี้ เป็นการทำบุญร่วมพร้อมกันของคนทั้งหมู่บ้าน วันนั้นจึงมีคนมาพร้อมกันที่วัดอย่างเนืองแน่น เมื่อถวายอาหารแก่ภิกษุสงฆ์ และพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาแล้ว ก็มีการฟังเทศน์ต่อไป และในวันนี้ จะมีการทำบุญบังสุกุลกระดูกของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วอีกด้วย จึงมักเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า “วันทำบุญตายาย” หรือ “วันทำบุญเดือนสิบ” ประเพณีการทำบุญสารทมีทำกันมากตามชนบททั่วเมืองไทย

พิธีมงคลทำขวัญวัน
พิธีมงคล ทำขวัญเดือน
พิธีมงคลโกนผมไฟ
พิธีเอาเด็กลงเปล
พิธีมงคลโกนจุก
พิธีมงคลอุปสมบท
พิธีเข้าพรรษา
พิธีออกพรรษา
พิธีทอดกฐิน
พิธีทอดผ้าป่า
พิธีมาฆะบูชา
พิธีวิสาขะบูชา
พิธีมงคลแต่งงาน
พิธีมงคลทำบุญขึ้นบ้านใหม่
พิธีมงคลทำบุญอายุ
พิธีทำบุญลอยกระทง
พิธีทำบุญวันตรุษ
พิธีทำบุญวันสงกรานต์
พิธีทำบุญวันสารท
พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่
พิธีทำศพ
ประเพณีการต้อนรับแขก
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย