ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ลำดับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทย

               ความเจริญขั้นต้นของมนุษย์ชาติ นับตั้งแต่พวกมองโกล และเริ่มมีการปกครอง เป็นหมู่เป็นเหล่า อยู่ในบริเวณที่ราบใจกลางทวีปเอเซีย เมื่อประมาณ 6,000 ปีมาแล้ว ตามแนวเทือกเขาอัลไตในมองโกเลีย ปัจจุบันและชนชาติมองโกล ได้กระจัดกระจายออกมา จากดินแดนอันเป็นปฐมชาติภูมิดังกล่าว ควบคุมกันเป็นเหล่าร่อนเร่หาทำเลทำกินกัน สืบมาจนได้นามในภายหลังว่าชนชาติ   " ไทย "  ในปี 4500 ก่อนพุทธศักราช (กพศ.) ชนชาติไทยได้ตั้งหลักแหล่งอย่างมั่นคง ในระหว่างลุ่มน้ำเหลือง หรือแม่น้ำฮวงโห กับแยงซีเกียง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราบภาคเหนือ และภาคตะวันตกของมณฑลเสฉวนของจีนในปัจจุบัน และก่อตั้งเป็นราชอาณาจักรไทยมุง อาณาจักรอ้ายลาว อาณาจักรไทยน่านเจ้า สมัยเอกราชนครโยนก อาณาจักรไทยล้านนา จนถึงสมัยสุโขทัย สมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

สมัยกรุงสุโขทัย
สมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงธนบุรี
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย