ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ลำดับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทย

               ความเจริญขั้นต้นของมนุษย์ชาติ นับตั้งแต่พวกมองโกล และเริ่มมีการปกครอง เป็นหมู่เป็นเหล่า อยู่ในบริเวณที่ราบใจกลางทวีปเอเซีย เมื่อประมาณ 6,000 ปีมาแล้ว ตามแนวเทือกเขาอัลไตในมองโกเลีย ปัจจุบันและชนชาติมองโกล ได้กระจัดกระจายออกมา จากดินแดนอันเป็นปฐมชาติภูมิดังกล่าว ควบคุมกันเป็นเหล่าร่อนเร่หาทำเลทำกินกัน สืบมาจนได้นามในภายหลังว่าชนชาติ   " ไทย "  ในปี 4500 ก่อนพุทธศักราช (กพศ.) ชนชาติไทยได้ตั้งหลักแหล่งอย่างมั่นคง ในระหว่างลุ่มน้ำเหลือง หรือแม่น้ำฮวงโห กับแยงซีเกียง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราบภาคเหนือ และภาคตะวันตกของมณฑลเสฉวนของจีนในปัจจุบัน และก่อตั้งเป็นราชอาณาจักรไทยมุง อาณาจักรอ้ายลาว อาณาจักรไทยน่านเจ้า สมัยเอกราชนครโยนก อาณาจักรไทยล้านนา จนถึงสมัยสุโขทัย สมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

สมัยกรุงสุโขทัย
สมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงธนบุรี
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ