ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ลำดับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทย

สมัยกรุงธนบุรี

  • พ.ศ.2311
    ชุมนุมเจ้าตาก แหวกวงล้อมข้าศึกไปได้ และไปตั้งมั่นที่เมืองจันทบุรี และเมื่อรวบรวมกำลังพลได้แล้ว ได้ยกทัพเรือขึ้นตีพม่า ที่ธนบุรีจนแตกพ่าย แล้วขึ้นไปตีทัพพม่าที่โพธิ์สามต้นเหนืออยุธยา จนพม่าแตกพ่าย อำนาจของพม่าที่ครอบครองไทยจึงสิ้นสุดลง ราษฎรจึงอัญเชิญ เจ้าตากขึ้นเสวยราชสมบัติ เป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี ตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี และได้ปราบปรามจลาจลตามหัวเมืองต่างๆ รวบรวมเข้าเป็นพระราชอาณาเขต เช่นเดิม

  • พ.ศ.2319
    เจ้าเมืองเกาะหมาก นำปืนนกสับเข้ามาถวาย 1,400 กระบอก และในปีนี้องเชียงสุน นำชาวญวนอพยพเข้ามา พึ่งพระบรมโพธิสมภาร โปรดฯ ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่แถวพาหุรัด เรียกกันว่า บ้านญวน

  • พ.ศ.2321
    ทรงยกทัพขึ้นไปตีได้เวียงจันทร์ และได้พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) มากรุงธนบุรี

สมัยกรุงสุโขทัย
สมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงธนบุรี
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย