ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

บุคคลสำคัญของไทย

หลวงวิจิตรวาทการ

นามเดิมของท่าน คือ กิมเหลียง วัฒนปดา เกิดเมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2441 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และนักปราชญ์ราชทูตที่มีความสามารถท่านหนึ่งของไทย ท่านมีความรู้เชี่ยวชาญในศิลปะวิชาการทุกด้านทุกสาขา เช่น การทูต การเมือง การปกครอง การศึกษา ปรัชญา จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ สังคม ตลอดจนศิลปะ วรรณคดี และการละคร ผลงานของท่าน เช่น ท่านได้ประพันธ์เพลงปลุกใจ ต้นตระกูลไทย เลือดสุพรรณ และท่านยังมีส่วนร่วมที่สำคัญ ในการสร้างโรงละครแห่งชาติจนสำเร็จ ท่านถึงแกอสัญญกรรมเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2505.

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต
หลวงวิจิตรวาทการ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศร์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรวรฤทธิ์
เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
เจ้าพระยายมราช
พระยาเฉลิมอากาศ
เจ้าพระยาบดินทรเดชา
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
พระยาศรีสุนทรโวหาร
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย