วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ขุนช้าง-ขุนแผน

ฉบับร้อยแก้ว

ขุนช้างพานางวันทองไปอยู่บ้านเดิม

ฝ่ายขุนช้างเมื่อขุนแผนไปแล้ว ก็ยังอยู่กับนางศรีประจันจนเดือนกว่าก็ลาแม่ยายไปบ้าน โดยอ้างว่ามาจากบ้านนานแล้ว จะกลับไปดูช้างม้าเงินทองจะสูญหายไม่มีคนดูแล แล้วขุนช้างและนางวันทองก็กลับไปอยู่ที่บ้านขุนช้างมีความสุข มีเจ้าขรัวสุโขทัย ได้ทำเงินในคลังหายไปสิบห้าชั่ง กลัวจะติดคุก ทำให้กลุ่มอกกลุ้มใจมาก คิดจะเอาลูกสาวชื่อ นางแก้วกิริยา ไปขายฝากไว้กับลูกของเพื่อนชื่อขุนช้าง เพื่อเอาเงินมาคืนคลังให้ครบ

เมื่อปรึกษากับลูกสาวแล้ว เจ้าขรัวก็พาลูกสาวไปหาขุนช้าง เพื่อฝากนางแก้วกิริยาให้รับใช้ โดยขอยืมเงินไปสิบห้าชั่ง และจะเขียนกรมธรรม์ไว้ต่อขุนช้าง ขุนช้างบอกไม่ต้องทำกรมธรรม์ เพราะเหมือนพี่เหมือนน้องกัน เมื่อได้เงินแล้วเจ้าขรัวจึงสั่งสอนนางแก้วกิริยาให้ทำตัวให้ดี อีกสามเดือนจะกลับมารับ

<< ย้อนกลับ || สารบัญ || หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ลเป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม