วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ขุนช้าง-ขุนแผน

ฉบับร้อยแก้ว

เจ้าล้านช้างถวายนางสร้อยทอง

พระเจ้าพิไชยเชียงอินท์ เป็นกษัตริย์ครองเมืองเชียงอินทร์ หลังจากที่ได้ออกขุนนางท่ามกลางเหล่างขุนและสนมกำนัลมากมาย แล้วก็คิดถึงนางสร้อยทองบุตรีเจ้าล้านช้างที่อายุได้สิบห้าปี มีความงดงาม อยากได้มาเป็นมเหสี จึงได้คิดว่าควรจะมีสาส์นไปขอแก่พระเจ้าล้านช้างหรือหากไม่ให้จะยกทัพไปชิงตัวมา แต่ก็ยังไม่อาจตัดสินใจได้ว่าจะทำอย่างไร

" .....แต่ละหน้าหน้านวลควรจะรัก
ผ่องพักตร์เป็นที่พิสมัย
เกล้าผมนมนางงามวิไล
อำไพผิวผ่องเพียงขวัญตา
แซมดอกไม้ไหวใส่ช้อง
ห่มตาดริ้วทองกรองหน้า....."

รุ่งขึ้นเมื่อออกท้องพระโรง ก็ให้เสนาผู้ใหญ่มาเฝ้าให้พร้อมกันแล้วทรงปรึกษาว่า พระองค์อยากได้ลูกสาวเจ้าล้านช้าง ทำอย่างไรจึงจะได้นางมา หากจะขออย่างกษัตริย์ก็คงถูกขัดขืน หรือว่าจะส่งกองทัพไปชิงมา ขุนนางผู้ใหญ่ทุกคนเห็นพ้องกันว่า นางสร้อยทองนั้นก็มีเชื้อสายกษัตริย์อยู่เหมือนกัน ควรจะไปพูดกันดีดีก่อน หากขัดขืนไม่ยอมให้จึงค่อยยกกองทัพไปชิงมา เพื่อไม่ให้ประเทศลาวครหาได้ พระเจ้าเชียงใหม่ส่งฑูตไปขอนางสร้อยทอง

พระเจ้าพิไชยทรงเห็นด้วย จึงสั่งให้แต่งสาส์นไปเจริญพระราชไมตรี และส่งดอกไม้ทองและข้าวของไปให้ โดยให้ท้าวกรุงกาฬถือสาส์นไป เดินทางด้วยม้าสิบวันก็ถึงด่าน และอีกเจ็ดวันก็ถึงเมืองล้านช้าง แล้วไปบอกอุปชาดแสนหลวงว่าตนถือพระสาส์นและเครื่องบรรณาการมาเข้าเฝ้าพระเจ้าล้านช้าง ขุนนางผู้ใหญ่จึงทำความเข้ากราบทูล พระเจ้าล้านช้างได้ฟังก็พิโรธว่า พระเจ้าพิไชยมีลูกเมียอยู่มากมาย นางสร้อยทองยังเด็กอยู่ยังจะมาอยากได้ แล้วให้ตัดหัวคนถือสาส์นไปเสียบประจานไว้ อุปชาดจึงได้กราบทูลอย่าไปฆ่าฑูตจะเป็นที่ครหา ควรจะตอบสาส์นไปว่านางยังเด็กอยู่ไม่ควรจะมีคู่ในตอนนี้ อันเมืองเชียงใหม่นั้นเล็กกระจ้อยร่อยตีเมื่อไรก็ได้

<< ย้อนกลับ || สารบัญ || หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ลเป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม