วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ขุนช้าง-ขุนแผน

ฉบับร้อยแก้ว

ถวายนางสร้อยทองสร้อยฟ้า

เมื่อถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ให้จอดเรือที่ท่าคั่น พร้อมกับเรือเจ้าเชียงใหม่ ส่วนเรือประเทียบของสร้อยฟ้า สร้อยทอง เข้าไปจอดที่ท่าวาสุกรี สั่งให้ขุนหมื่นพนักงาน เข้าประจำชานพระฉนวน เสร็จแล้วก็เข้าไปพบเจ้าพระยาจักรี แจ้งเรื่องให้ทราบ เจ้าพระยาจักรีได้ทราบเรื่องแล้ว ก็มีความยินดี ชมเชยสองพ่อลูกที่ทำความชอบ แล้วจึงเรียกนครบาล ให้จำเจ้าเชียงใหม่ไว้ก่อน เนื่องด้วยเป็นโทษอยู่ จนกว่าจะมีรับสั่งของสมเด็จพระพันวษา

...ครานั้นเจ้ากรมยมราช
ก็จัดแจงเพชฌฆาตที่เข้มขัน
โจมใจอาจฟาดใจกล้าทะลวงฟัน
ราชมัลยิ่งยวดตำรวจใน
ถือหวายอ้ายถนัดมัดเท่าแขน
คาดราตคคแน่นทั้งนายไพร่
เอาโซ่ตรวนขื่อคาถามาทันใด
ตำแหน่งใครใครก็ไปไม่รอรั้ง
เอาเครื่องจำจำจองเจ้าเชียงใหม่
นายไพร่นั่งห้อมล้อมหน้าหลัง
งำเมืองเพชรปาณีเสียงมี่ดัง
ราชศักดิ์ปลัดวังเกณฑ์กันมา

เมื่อตกสายได้เวลา เจ้าพระยาราชสีห์ เจ้าพระยามหาเสนาบดี จตุสดมภ์ ข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน พร้อมกันเข้าเฝ้า เจ้าพระยาจักรีสั่งให้ขุนแผนกับพลายงาม คอยท่าอยู่ที่หน้าท้องพระโรง เพื่อรอให้ตนกราบทูลเรื่องราวก่อน แล้วจึงจะเบิกตัวทั้งสองคนเข้าเฝ้าภายหลัง เมื่อได้เวลาสมเด็จพระพันวษาออกว่าราชการ เจ้าพระยาจักรีก็ได้กราบทูล เรื่องขุนแผนกับพลายงามไปราชการทัพ ได้ชัยชนะกลับมา ได้นำเจ้าเชียงใหม่ กับเงินทองอีกเจ็ดสิบกำปั่น พร้อมทั้งครัวลาวอีกห้าพัน ปืนใหญ่สองร้อยกระบอก ปืนเล็กสามพันกระบอก ทวนหนึ่งพัน ดาบพันสอง ดาบโรงแสงต้นห้าร้อย ช้างสามร้อยเชือก ม้าแปดร้อยตัว และโคกระบืออีกเป็นอันมาก

<< ย้อนกลับ || สารบัญ || หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ลเป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม