วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ขุนช้าง-ขุนแผน

ฉบับร้อยแก้ว

แต่งงานพระไวยพลายงาม

สมเด็จพระพันวษาได้ตรัสกับขุนแผน ในที่ประชุมขุนนางในวันต่อมาว่า พระองค์มีพระราชประสงค์ จะประทานนางสร้อยฟ้าให้แก่พระไวย ให้สมกับที่มีความดีความชอบ ขุนแผนได้ฟังจึงกราบทูลไปว่า เมื่อตอนไปทัพนั้น พระไวยได้กับศรีมาลาลูกสาวพระพิจิตร กำลังจะแต่งงานในเดือนสี่นี้ และได้หมั้นกันแล้วตามประเพณี

สมเด็จพระพันวษาได้ฟังก็ตรัสว่า หมื่นไวยจะมีเมียสักกี่คนก็ได้ แล้วจึงสั่งพระยาราชสีห์ ให้มีตราหาตัวพระพิจิตร และลูกสาว เพื่อจะให้มาแต่งงานกับพระไวย เมื่อพระพิจิตรได้รับตราราชสีห์ ทราบความแล้ว จึงพาบุตรภรรยาลงเรือมากรุงศรีอยุธยา เข้าพบเจ้าพระยาราชสีห์แล้วไปพบขุนแผน ขุนแผนเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง จากนั้นก็ไปเตรียมงานแต่งงาน มีการเลือกเพื่อนเจ้าสาวสิบคน เพื่อนเจ้าบ่าวเก้าคน เตรียมสถานที่และพิธีสงฆ์

<< ย้อนกลับ || สารบัญ || หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ลเป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม