วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ขุนช้าง-ขุนแผน

ฉบับร้อยแก้ว

ขุนช้างวิวาทกับพระไวย

ฝ่ายขุนช้างพอรุ่งขึ้น ก็ขึ้นช้างพร้อมบ่าวไพร่ เดินทางเข้ากรุง เมื่อถึงแล้วก็ขึ้นไปหอกลาง อยู่ร่วมกินเลี้ยง แล้วเมาทำอาการวิปริตต่าง ๆ เป็นที่น่าอับอายเกิดทะเลาะกับพระไวย ขุนช้างถูกทำร้ายจนสลบ นางวันทองคิดว่าขุนช้างตาย จึงรำพันถึงความดีของขุนช้าง

...อันจะหาน้ำใจในบุรี
เห็นสิ้นดีอยู่เพียงพ่อโพธิ์ทอง
แต่อยู่มาเป็นสิบห้าสิบหกปี
คำน้อยหนึ่งไม่มีให้เมียหมอง
เมื่อคลอดลูกหนุนหลังนั่งประคอง
เห็นเมียร้องพ่อก็ร่ำพิไรวอน
เมื่อคราวเมียจับไข้ไม่กินข้าว
พ่อนั่งเฝ้าเคียงคอยตะบอยป้อน...
...อันชายใดในพื้นปัถพี
การรักเมียแล้วไม่มีเสมอเหมือน...

เมื่อขุนช้างฟื้นขึ้นมาก็กล่าวคำอาฆาต แล้วให้เมียกลับสุพรรณ ส่วนตนเองมุ่งเข้าวัง เพื่อฟ้องสมเด็จพระวันวษา ฝ่ายพระไวยเมื่อหมดเรื่องวิวาทแล้ว ก็จัดแต่งเรือนให้สร้อยฟ้าอยู่ แบ่งกันคนละครึ่งเรือนกับนางศรีมาลา ทำฝารอบขอบชิดไม่ให้กล้ำกลายกัน เมื่อเสร็จงานแล้ว พระพิจิตรกับนางบุษบาก็ลากลับเมืองพิจิตร ได้ฝากฝังศรีมาลากับพลายงาม โดยเตือนในเรื่องมีเมียสอง ขอให้ระวังดั้งตนเป็นตราชูให้ดี ตกดึกคืนนั้น พระไวยก็เข้าห้องนางศรีมาลา

<< ย้อนกลับ || สารบัญ || หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ลเป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม