วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ขุนช้าง-ขุนแผน

ฉบับร้อยแก้ว

พลายชุมพลแต่งทัพหุ่น

เมื่อเดินทางมาได้ครึ่งทางก็หยุดม้า แล้วเกี่ยวหญ้ามาผูกหุ่นได้พันตัว เมื่อเสกแล้วหุ่นก็มีชีวิตเหมือนคน ถือเครื่องศาสตราวุธครบมือ พลายชุมพลจึงสั่งหุ่นมนตร์เหล่านั้น ให้โห่เป็นเสียงมอญใหม่ ยกไปเป็นกองทัพ ห้ามฆ่าชาวบ้านชาวเมืองทั้งปวง ให้ทำได้เพียงตีต้อนเท่านั้น เมื่อถึงเดิมบางก็ให้ตั้งค่ายในป่า ผู้รั้งเมืองสุพรรณได้ข่าวกองทัพยกมาก็หวาดหวั่น จัดการป้องกันเมืองอย่างมั่นคง แล้วมีใบบอกไปกรุงศรีอยุธยา

...เกณฑ์คนขึ้นประจำใบเสมา
รักษาป้อมค่ายไว้มั่นคง
รั้วขวากลากมาสนามเพลาะ
มั่นเหมาะค่ายคูดูระหง
ด่านทางวางรอบเป็นขอบวง
ให้ม้าใช้สืบส่งคดีมา

<< ย้อนกลับ || สารบัญ || หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ลเป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม