วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ขุนช้าง-ขุนแผน

ฉบับร้อยแก้ว

จระเข้เถรขวาด

ตั้งแต่เถรขวาดรับนางสร้อยฟ้ากลับมาเชียงใหม่ได้ เจ้าเชียงใหม่ก็เห็นบุญคุณยกย่องให้เป็นที่ สังฆราชามลาว์วงศ์ อยู่ที่วัดพระธาตุ ได้รับถวายเครื่องยศอย่างสังฆราช แล้วให้ลาวเป็น เลขวัด ผลัดเปลี่ยนกันเข้าเดือนอยู่มากมาย โดยมีเณรจิ๋วเป็นผู้ดูแล

ถวายเครื่องยศอย่างสังฆราช
ตลกบาตรตาลิปัตรพัดย่าม
ล้วนปักหักทองขวางสำอางงาม
ขี่เรือม่านคานหามกั้นสัปทน

อยู่มาวันหนึ่งเมื่อฉันเพลแล้ว ส่องกระจกดูหน้าเห็นแผลที่หน้าผาก จากการที่พลายชุมพลสับด้วยกระบี่ ก็คิดแค้น จึงคิดจะลงไปกรุงศรีอยุธยา เพื่อฆ่าพลายชุมพล จึงไปหานางสร้อยฟ้าที่ในวัง บอกขอลาไปแก้แค้น นางสร้อยฟ้าจึงว่า ได้เคยเหนี่ยวรั้งไว้ครั้งหนึ่ง ที่จะไปแก้แค้นขุนแผนกับพระไวย ด้วยเกรงว่าพลายยงจะกำพร้าพ่อ ถ้าเว้นพระไวยแล้วจะลงไป ก็ตามแต่ความคิด เถรขวาดจึงว่าจะไปแก้แค้นพลายชุมพล โดยจะแปลงเป็นจระเข้ ไปอาละวาดถึงกรุงศรีอยุธยา

จึงหมายว่าจะแกล้งแปลงอินทรีย์
เป็นกุมภีล์ลงไปในอยุธยา
จะทำเสียให้วุ่นขุ่นทั้งกรุง
เอาให้ยุ่งถึงสมเด็จพระพันวษา
อันคนดีที่ไหนใครจะมา
คงอาสาแต่อ้ายพลายชุมพล
จะล่อมันลงน้ำทำให้ถนัด
ขบกัดตามสบายให้ตายป่น...

นางสร้อยฟ้าได้ฟังดังนั้นก็ชอบใจ ด้วยตนอาฆาตพลายชุมพลมานานแล้ว แล้วกำชับอย่าประมาทพลายชุมพล เนื่องจากเคยเสียทีมาแล้ว แต่เถรขวาดก็แก้ว่า ที่เสียทีพลายชุมพลครั้งนั้น เพราะตนเมาเหล้า และขอลานางสร้อยฟ้าไปพรุ่งนี้ เพราะได้ฤกษ์เก้าเป็นเสาร์ห้า แล้วเรียกเณรจิ๋วมาสั่งว่า ตนจะไปสักสิบห้าคืน ถ้าเห็นนานเกินกว่ นั้นให้เณรจิ๋วรีบตามไป เณรจิ๋วพยายามทัดทานไม่ให้ไป แต่เถรขวาดไม่ยอมฟัง

...ฤทธิ์เดชเวทมนตร์กลใดใด
ที่พระครูทำได้มันไวกว่า
คนดีไม่มีสิ้นอยุธยา
อย่าชะล่าใจนักจักเสียที...

เกิดนิมิตรร้ายหลายประการให้เถรขวาดเห็น มีจิ้งจกตกมาตายตรงหน้า งูเห่าเลื้อยมาแผ่แม่เบี้ยขวางทางไป เถรขวาดเห็นเป็นลางร้ายจึงยกเมฆดูนิมิต

...กอดอกยกเมฆดูนิมิตต์
ก็วิปริตเป็นรูปคนหัวหาย
จะยกต่อคอแขนไม่ติดกาย
เถรสำคัญมั่นหมายไม่คืนมา...

ด้วยความกลัวนางสร้อยฟ้าจะว่าขลาด จึงคิดไปตายเอาดาบหน้า แล้วแปลงตัวเป็นแร้งบินไป

<< ย้อนกลับ || สารบัญ || หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ลเป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม