วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ขุนช้าง-ขุนแผน

ฉบับร้อยแก้ว

จระเข้เถรขวาดถึงกรุงศรีอยุธยา

ล่องลงมาตามลำดับถึงหัวย่านบ้านสะตือ โพธิ์สระ บางเทวาท้ายป่าโมก แล้วมาทางบางโผงเผง บ้านกุ่ม บางบาน บ้านตึก ถึงกรุงศรีอยุธยาที่หน้าบ้านป้อม ภูเขาทอง มาถึงหน้าตำหนักแพ

เจ้าคุณอธิบดีรู้เรื่องจระเข้อาละวาดทำร้ายผู้คน จึงนำความเข้ากราบทูล สมเด็จพระพันวษา จึงตรัสสั่งให้หาหมอจระเข้มาปราบ จระเข้เถรขวาดก็ฆ่าตายหมด สมเด็จพระพันวษาเห็นผิดสังเกต จึงตรัสเรียกพระไวยมาหารือ พระไวยก็เห็นว่า จระเข้ตัวนี้มีฤทธิ์ผิดปกติ เห็นทีจะไม่ใช่จระเข้ธรรมดา เห็นโอกาสที่จะให้พลายชุมพลได้ทำความชอบ

จึงกราบทูลไปว่า จระเข้ตัวนี้คงจะเป็นจระเข้มนตร์ของคนร้าย ขอให้พลายชุมพลไปหาความจริงดู สมเด็จพระพันวษาตรัสเรียกพลายชุมพลมาหา ตรัสสั่งให้ไปดูว่าเป็นจระเข้ชนิดใด พลายชุมพลรับพระราชโองการ แล้วจึงลงไปที่ตำหนักแพ เห็นจระเข้ตัวใหญ่ลอยอยู่บนหลังน้ำก็พอรู้

...เจ้าพลายเพ่งพินิจพิจารณา
เห็นผิดเพศกุมภาตามธรรมเนียม
เหมือนชาติไก่กับงูดูตีนเห็น
เป็นจรเข้วิชาการจึงหาญเหี้ยม...

<< ย้อนกลับ || สารบัญ || หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ลเป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม