วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ขุนช้าง-ขุนแผน

ฉบับร้อยแก้ว

พลายชุมพลอาสาจับจระเข้เถรขวาด

เมื่อเห็นประจักษ์แก่ใจแล้ว จึงกลับไปกราบทูลสมเด็จพระพันวษาว่า จระเข้าตัวนี้ไม่ใช่จระเข้ธรรมดา แต่เป็นจระเข้มนตร์ แปลงมาลองดีทหารในกรุงศรีอยุธยา ตนขออาสาไปจับจระเข้ตัวนี้ สมเด็จพระพันวษาได้ฟังก็ชอบพระทัย ตรัสว่า ถ้าทำสำเร็จจะพระราชทานรางวัลให้จุใจ แล้วตรัสสั่งพระไวยไปบอกขุนแผน แล้วให้ทั้งหมดช่วยกันเตรียมการให้พร้อม พระองค์จะเสด็จไปทอดพระเนตรที่แพแต่ย่ำรุ่ง ทั้งสองคนจึงพากันไปหาขุนแผน แจ้งเรื่องให้ทราบ ขุนแผนทราบเรื่องแล้วก็รีบไปเตรียมการทันที

...ครั้นถึงจึงสั่งศรีมาลา
ให้จัดหาบัดพลีทุกสิ่งสรรพ์
เครื่องอานเรียกหาเอามาพลัน
แป้งน้ำมันกระแจะเจิมเฉลิมพักตร์
ที่ในห้องหอพระจมื่นไวย
จัดธูปเทียนไว้ดอกไม้ปัก
มีดหมอเปลี่ยนปลอกหอกชะนัก
พร้อมพรักเรียบเรียงไว้เคียงกัน
ให้ชุมพลชำระสระสนาน
ขุนแผนอ่านคาถาเสกอาถรรพ์
ลูบไล้ว่านยาทาน้ำมัน
คงกระพันเขี้ยวงาสารพัด
พอแสงทองพวยพุ่งจะรุ่งเช้า
ชุมพลเข้าหอพระที่สงัด
นิ่งนั่งบริกรรมทำอาพัด
อัดใจเป่าปลุกเครื่องสาตรา...

เสร็จพิธีแล้วก็พากันมาที่ตำหนักแพ เมื่อสมเด็จพระพันวษาเสด็จลงสู่ตำหนักแพแล้ว ก็ตรัสเรียกพลายชุมพล มาย้ำความมั่นใจ พลายชุมพลก็กราบทูลว่า ถ้าทำการไม่สำเร็จก็ขอยอมตาย แล้วกราบบังคมออกมา

<< ย้อนกลับ || สารบัญ || หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ลเป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม