วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ขุนช้าง-ขุนแผน

ฉบับร้อยแก้ว

สารบัญ

หน้าแรก
สารบัญ
กำเนิดขุนช้าง ขุนแผน และนางพิม
พ่อของขุนช้าง ขุนแผน และนางพิม
พลายแก้วบวชเณร
พลายแก้วได้นางพิม
ขุนช้างขอนางพิม
พลายแก้วได้สายทอง
พลายแก้วแต่งงานกับนางพิม
พลายแก้วถูกเกณฑ์ไปทัพ
พลายแก้วยกทัพ
พลายแก้วได้นางลาวทอง
พิมเปลี่ยนชื่อเป็นวันทอง
ขุนช้างลวงว่าพลายแก้วตาย
ศรีประจันยกวันทองให้ขุนช้าง
พลายแก้วเป็นขุนแผน
ขุนช้างได้นางวันทอง
ขุนแผนบอกกล่าว
ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
ขุนแผนบอกกล่าวพันโชติ
ขุนแผนต่อว่านางศรีประจัน
ขุนแผนต่อว่าขุนช้าง
ขุนแผนต่อว่านางวันทอง
ขุนช้างพานางวันทองไปอยู่บ้านเดิม
ขุนช้างขุนแผนมาฝึกหัดราชการ
ขุนแผนฝากเวรขุนช้าง
พระพันวษาให้พรากนางลาวทอง
กำเนิดกุมารทอง
ขุนแผนออกป่า
ขุนแผนช่วยชีวิตหมื่นหาญ
ขุนแผนแต่งงานกับนางบัวคลี่
นางบัวคลี่วางยาพิษขุนแผน
ขุนแผนปลุกกุมารทอง
ขุนแผนตีดาบฟ้าฟื้น
ขุนแผนได้ม้าสีหมอก
ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
ขุนแผนได้นางแก้วกิริยา
ขุนแผนชมเรือนขุนช้าง
ขุนแผนพานางวันทองหนี
นางวันทองสั่งเรือน
ชมนกชมไม้
ขุนช้างตามนางวันทอง
ขุนช้างเตรียมพล
ขุนแผนรบขุนช้าง
ขุนช้างกลับบ้าน
ขุนช้างเข้าเฝ้าพระพันวสา
ขุนช้างฟ้องว่าขุนแผนเป็นกบฎ
พระพันวษาให้กองทัพตามขุนแผน
จมื่นศรีให้ล้อมขุนแผน
ขุนแผนพูดโต้ตอบกับจมื่นศรี
จมื่นศรีสั่งจับขุนแผน
กองทัพแตกหนีขุนแผน
จมื่นศรีเข้าเฝ้า
พระพันวษาให้กักด่านขุนแผน
ขุนแผนลุแก่โทษ
ขุนแผนพาวันทองไปหาพระพิจิตร
นางแก้วกิริยาไถ่ตัวจากขุนช้าง
ขุนแผนขอให้พระพิจิตรบอกส่งกรุง
ขุนแผนชนะความขุนช้าง
ชำระความขุนช้างขุนแผน
ตัดสินความขุนช้างขุนแผน
ขุนแผนครวญถึงนางลาวทอง
ขุนแผนติดคุก
ขุนแผนสะเดาะเครื่องจำ
ขุนช้างฉุดนางวันทอง
กำเนิดพลายงาม
ขุนช้างพาพลายงามไปฆ่า
นางวันทองพาพลายงามไปฝากวัด
พลายงามไปกาญจนบุรีพบนางทองประศรี
นางทองประศรีทำขวัญพลายงาม
พลายงามพบขุนแผน
นางทองประศรีสอนวิชาพลายงาม
พลายงามโกนจุก
ฝากพลายงามกับจมื่นศรี
พลายงามถวายตัว
เจ้าล้านช้างถวายนางสร้อยทอง
พระเจ้าล้านช้างไม่ให้นางสร้อยทอง
พระเจ้าล้านช้างให้ฑูตมากรุงอยุธยา
ทูตล้านช้างถึงโคราช
รับฑูตล้านช้าง
พระเจ้าเชียงใหม่ชิงนางสร้อยทอง
พระเจ้าเชียงใหม่ให้แสนตรีเพ็ชรยกทัพไปดักทาง
ส่งนางสร้อยทองไปอยุธยา
แสนตรีเพ็ชรส่งนางสร้อยทองไปเชียงใหม่
พลายงามอาสา
พระยาจักรีทูลสาส์นเชียงใหม่
เสนาบดีทูลขอให้หาผู้อาสา
พลายงามขอให้จมื่นศรีนำอาสา
พลายงามทูลขอโทษขุนแผน
ขุนแผนกับนางแก้วกิริยามาอยู่บ้านจมื่นศรี
พระพันวษาปล่อยนางลาวทอง
ขุนแผนพลายงามกับพวกอาสาลองวิชาถวาย
ขุนแผนพลายงามลานางทองประศรี
ขุนแผนประชุมพล
พลายงามได้นางศรีมาลา
พลายงามเข้าเรือนศรีมาลา
ขุนแผนขอนางศรีมาลาให้พลายงาม
ขุนแผนพลายงามปรึกษาการศึก
ขุนแผนแก้พระท้ายน้ำ
แก้พระท้ายน้ำออกจากคุก
พระเจ้าเชียงใหม่ให้เตรียมทัพ
ทัพไทยกับทัพเชียงใหม่รบกัน
พระเจ้าเชียงใหม่ให้รักษาเมือง
ขุนแผนพลายงามคิดเข้าตีเมืองเชียงใหม่
นางอัปสรมเหสีห้ามพระเจ้าเชียงใหม่
ขุนแผนพลายงามเข้าวังพระเจ้าเชียงใหม่
พระเจ้าเชียงใหม่ยอมแพ้
ขุนแผน พลายงามยกทัพกลับ
ขุนแผนกลับมาถึงเมืองพิจิตร
พลายงามขึ้นหานางศรีมาลา
ถวายนางสร้อยทองสร้อยฟ้า
ขุนแผนพลายงามเข้าเฝ้า
นางสร้อยทองสร้อยฟ้าขึ้นเฝ้า
พระเจ้าเชียงใหม่ออกเรือจากกรุง
เจ้าเมืองเชียงใหม่เข้าเมืองเชียงใหม่
แต่งงานพระไวยพลายงาม
นางวันทองมาช่วยแต่งงาน
ขุนช้างวิวาทกับพระไวย
ขุนช้างเป็นโทษ
พระไวยขอพิสูจน์
ขุนช้างเข้าคุก
พระไวยทูลขอโทษขุนช้าง
ขุนช้างถวายฏีกา
พระไวยพานางวันทองมาบ้าน
ขุนช้างถวายฎีกา
สมเด็จพระพันวษาชำระความเรื่องนางวันทอง
สมเด็จพระพันวษาให้ประหารวันทอง
ฆ่านางวันทอง
พระไวยปรึกษาขุนแผนจะทูลขอโทษนางวันทอง
พระไวยทูลขอโทษนางวันทอง
พระไวยกลับมาไม่ทันฆ่านางวันทอง
ฝังศพนางวันทอง
นางศรีประจันครวญถึงลูก
นางสายทองมาเยี่ยมศพนางวันทอง
งานศพนางวันทอง
พระไวยบวชพระ ขุนช้างบวชเณร
ขุนแผนทูลลา
นางสร้อยฟ้าทำเสน่ห์
สร้อยฟ้าศรีมาลาทะเลาะกัน
สร้อยฟ้าให้อีไหมไปหาเถรขวาด
เถรขวาดทำเสน่ห์
พระไวยถูกเสน่ห์
พลายชุมพลหนีไปกาญจนบุรี
พลายชุมพลหนีไปสุโขทัย
นางศรีมาลาครวญ
ขุนแผนส่องกระจก
ขุนแผนทำกระจกมนตร์
พลายชุมพลบวชเณร
ขุนแผนชวนเณรชุมพลแก้แค้นพระไวย
พลายชุมพลแต่งทัพหุ่น
พระไวยแตกทัพ
ขุนแผนเตรียมทัพ
ขุนแผนแกล้งให้พลายชุมพลจับได้
สมเด็จพระพันวษาให้พระไวยออกรบ
พระไวยยกทัพ
เปรตวันทองห้ามทัพ
กองทัพพระไวยพลายชุมพลรบกัน
พระไวยกับพลายชุมพลสู้กัน
พลายชุมพลจับเสน่ห์
พลายชุมพลอาสาจับเสน่ห์
พลายชุมพลจับเถรขวาดเณรจิ๋ว
เถรขวาดหนี
สมเด็จพระพันวษาชำระความนางสร้อยฟ้านางศรีมาลา
นางสร้อยฟ้าศรีมาลาลุยไฟ
นางสร้อยฟ้าลุยไฟแพ้
นางสร้อยฟ้าลาพระไวย
นางสร้อยฟ้าออกจากเมือง
เถรขวาดพานางสร้อยฟ้าไปเชียงใหม่
กำเนิดพลายเพชรลูกนางศรีมาลา
กำเนิดพลายบัวลูกนางสร้อยฟ้า
จระเข้เถรขวาด
เถรขวาดแปลงเป็นจระเข้
จระเข้เถรขวาดถึงกรุงศรีอยุธยา
พลายชุมพลอาสาจับจระเข้เถรขวาด
พลายชุมพลสู้กับเถรขวาด
ประหารชีวิตเถรขวาด
พลายชุมพลได้เป็นหลวงนายฤทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ลเป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม