วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน  >>

โคลงโลกนิติ

3

เสียสินสงวนศักดิ์ไว้
เสียศักดิ์สู้ประสงค์ 
เสียรู้เร่งดำรง 
เสียสัตย์อย่าเสียสู้
วงศ์หงส์ 
สิ่งรู้ 
ความสัตย์ ไว้นา 
ชีพม้วยมรณา

 

ตัดจันทน์ฟันม่วงไม้
แปลงปลูกหนามรามรก 
ฆ่าหงส์มยุรนก 
เลี้ยงหมู่กากินเนื้อ
จัมบก 
รอบเรื้อ 
กระเหว่า เสียนา 
ว่ารู้ลีลา

 

วัดช้างเบื้องบาทรู้
วัดอุทกชักกมุทมาลย์ 
ดูครูสดับโวหาร 
ดูตระกูลเผ่าผู้
จักสาร 
แม่นรู้ 
สอนศิษย์ 
เพื่อด้วยเจรจา 

 

พระสมุทรสุดลึกล้น
สายดิ่งทิ้งทอดวา 
เขาสูงอาจวัดวา 
จิตมนุษย์นี้ไซร้
คณนา 
หยั่งได้ 
กำหนด 
ยากแท้หยั่งถึง

 

ไม้ล้มควรข้ามได้
คนล้มจักข้ามกราย 
ทำชอบชอบห่อนหาย 
ทำผิดผิดจักให้
โดยหมาย 
ห่อนได้ 
ชอบกลับ  สนองนา  
โทษแท้ถึงตน

 

ทรชนยากไร้อย่า
อย่าหยิบทรัพย์อุดหนุน 
ก่อเกื้อเกือบเกินทุน 
ครั้นค่อยคลายวายไร้
ทำคุณ 
หย่อนให้ 
มันมั่ง มีนา 
กลับสู้ดูแคลน

 

เทพาพันเทพเรื้อง
บ่เท่าพระอินทร์องค์ 
คุณพันหนึ่งดำรง 
มีโทษอันหนึ่งไซร้
ฤทธิรงค์ 
หนึ่งได้ 
ความชอบ ไว้นา 
กลบกล้ำพันคุณ

 

ใครซื่อซื่อต่อตั้ง
ใครคดคดผ่อนผัน 
ทองแดงว่าสุวรรณ 
ดุจลูกสูส่องเถ้า
ตามกัน 
ตอบเต้า 
ยังถ่อง เหมือนฤา 
ว่าโอ้เป็นลิง

 

รักกันอยู่ขอบฟ้า
เสมออยู่หอแห่งเดียว 
ชังกันบ่แลเหลียว 
เหมือนขอบฟ้ามาป้อง
เขาเขียว 
ร่วมห้อง 
ตาต่อ กันนา 
ป่าไม้มาบัง

 

ให้ท่านท่านจักให้
นบท่านท่านจักปอง 
รักท่านท่านควรครอง 
สามสิ่งนี้เว้นไว้
ตอบสนอง 
นอบไหว้ 
ความรัก เรานา 
แต่ผู้ทรชน

 

แม้นมีความรู้ดั่ง
ผิบ่มีคนชู 
หัวแหวนค่าเมืองตรู 
ทองบ่รองรับพื้น
สัพพัญญู 
ห่อนขึ้น 
ตาโลก 
ห่อนแก้วมีศรี

 

ราชรถปรากฏด้วย
ควันประจักษ์แก่ไฟ 
ราชาอิสระในไอ 
ชายย่อมเฉลิมเลิศแล้
ธงไชย 
เที่ยงแท้ 
สมบัติ 
ปิ่นแก้วเกศหญิง

 

กระเหว่าเสียงเพราะแท้
หญิงเลิศเพราะรักผัว 
นักปราชญ์มาตรรูปมัว 
เพราะเพื่อรสธรรมนั้น
แก่ตัว 
แม่นหมั้น 
หมองเงื่อน งามนา 
ส่องให้เห็นงาม

 

นารายณ์วายเว้นจาก
อากาศขาดสุริยจร 
เมืองใดบ่มีวร 
แม้ว่างามล้นฟ้า
อาภรณ์ 
แจ่มหล้า 
นักปราชญ์ 
ห่อนได้งามเลย

 

เจ็ดวันเว้นดีดซ้อม
อักขระห้าวันหนี 
สามวันจากนารี 
วันหนึ่งเว้นล้างหน้า
ดนตรี 
เนิ่นช้า 
เป็นอื่น 
อับเศร้าศรีหมอง

 

ใครจักผูกโลกแม้
เหล็กเท่าลำตาลตรึง 
มนตร์ยาผูกนานหึง 
ผูกเพื่อไมตรีนั้น
รัดรึง 
ไป่หมั้น 
หายเสื่อม 
แน่นเท้าวันตาย

 

จำสารสับปลอกเกี้ยว
จำนาคมนตร์โอฬาร 
จำคนเพื่อใจหวาน 
จำโลกนี้นั่นแล้
ตีนสาร 
ผูกแท้ 
ต่างปลอก 
แต่ด้วยไมตรี

 

ผจญคนมักโกรธด้วย
ผจญหมู่ทรชนดี 
ผจญคนจิตโลภมี 
ผจญอสัตย์ให้ยั้ง
ไมตรี 
ต่อตั้ง 
ทรัพย์เผื่อ แผ่นา 
หยุดด้วยสัตยา

 

คนใดคนหนึ่งผู้
เคียดฆ่าคนอนันต์ 
ไป่ปานบุรุษอัน 
เธียรท่านเยินยอแล้
ใจฉกรรจ์ 
หนักแท้ 
ผจญจิต เองนา 
ว่าผู้มีชัย

 

สงครามแสวงท่วยแกล้ว
กลคดีพึงหา 
ยามกินรสโอชา 
หาปราชญ์ล่ำเลิศผู้
อาสา 
ท่านรู้ 
ชวนเพื่อน กินนา 
เมื่อแก้ปริศนา

 

แสวงรู้พึงคบด้วย
แสวงทรัพย์คบพาณิช 
แสวงหายศศักดิ์ชิด 
ผิใคร่ได้ลูกไซร้
บัณฑิต 
ง่ายไซร้ 
ชอบราช 
เสพส้องเมียสาว

 

ร้อยคนหาแกว่นแกล้ว
พันหนึ่งหาปัญญายง 
แสนคนเสาะคนตรง 
ไม่เท่าคนหนึ่งผู้
กลางณรงค์ 
ยิ่งรู้ 
ยังยาก 
อาจอ้างอวยทาน

 

เมื่อน้อยเรียนเร่งรู้
ครั้นใหญ่หาสินมา 
เมื่อกลางแก่ศรัทธา 
ครั้งแก่แรงวอกเว้า
วิชา 
สู้เหย้า 
ทำแต่ บุญนา 
ห่อนได้เป็นการ

 

ความรู้ดูยิ่งล้ำ
คิดค่าควรเมืองนับ 
เพราะเหตุจักอยู่กับ 
โจรจักเบียนบ่ได้
สินทรัพย์ 
ยิ่งไซร้ 
กายอาต มานา 
เร่งรู้เรียนเอา

 

คนใดโผงพูดโอ้
 อวดว่ากล้าอย่าฟัง 
 หมาเห่าเล่าอย่าหวัง 
 สองเหล่าเขาหมู่นี้
อึงดัง 
สัปปลี้ 
จักขบ ใครนา 
ชาติเชื้อเดียวกัน

 

สนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อ
กินกัดเนื้อเหล็กจน 
บาปเกิดแก่ตนคน 
บาปย่อมทำโทษซ้ำ
ใจตน 
กร่อนขร้ำ 
เป็นบาป 
ใส่ผู้บาปเอง

 

ฟักแฟงแตงเต้าถั่ว
หว่านสิ่งใดให้ผล 
ทำทานหว่านกุศล 
ทำบาปบาปซั้นซั้น
งายล 
สิ่งนั้น 
ผลเพิ่ม พูนนา 
ไล่เลี้ยวตามตน

 

มีสินฤาเท่าผู้
ข้าศึกฤาปานปุน 
รักใดจัดเพิ่มพุน 
แรงอื่นฤาจักได้
มีคุณ 
พยาธิไซร้ 
รักอาต มานา 
เท่าด้วยแรงกรรม

 

อย่าโทษไทท้าวท่วย
อย่าโทษสถานภูผา 
อย่าโทษหมู่วงศา 
โทษแต่กรรมเองสร้าง
เทวา 
ย่านกว้าง 
มิตรญาติ 
ส่งให้เป็นเอง

 

หมอแพทย์ว่าไข้
โหรว่าเคราะห์แรงรุม 
แม่มดว่าผีกุม 
ปราชญ์ว่ากรรมเองไซร้
ลมคุม 
โทษให้ 
ทำโทษ 
ก่อสร้างมาเอง

อ่านต่อหน้า 4

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ

สติ๊กเกอร์ไลน์