สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สัตว์เลี้ยงไทย

2

แมวไทยวิเชียรมาศ
คือแมวไทยชนิดแรกที่เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ หรือที่เรียกว่า ไซนิสแคต แมววิเชียรมาศพันธุ์แท้ต้องมีตาสีฟ้าสดใส เมื่อโตเต็มที่สีขนจะเป็นสีน้ำตาล แมวชนิดนี้มีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนแมวพันธุ์อื่นคือ ที่ตอนปลายอวัยวะทั้งเก้าแห่ง จะมีแต้มสีน้ำตาลไหม้ ได้แก่ หู 2 จมูก 1 ปลายหาง 1 ปลายเท้า 4 และที่ อวัยวะเพศ 1

แมวไทยศุภลักษณ์
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแมวทองแดง ฝรั่งเข้าใจว่าแมวศุภลักษณ์เป็นแมวสายพันธุ์พม่า แต่คนไทยเชื่อกันว่าเป็นแมวไทย ที่คงติดตามเจ้าของที่ถูกกวาดต้อนไปพม่า เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแตก แมวศุภลักษณ์เป็นแมวที่มีลักษณ์ดี รูปร่างขนาดกลาง สง่า กระตือรือร้น และดุร้ายเป็นพิเศษกับคนแปลกหน้า เชื่อกันว่าการที่เลี้ยงแมวชนิดนี้จะช่วยเสริมบารมี และเกียรติยศแก่ผู้เลี้ยง

 

แมวไทยขาวมณี
เรียกอีกอย่างว่า แมวขาวปลอด เพราะลักษณะของสายพันธุ์คือ เป็นสีขาวปลอดทั้งตัวโดยไม่มีสีอื่นแซมเลย ตามีสองสีคือ ถ้าไม่เป็นสีฟ้าทั้งคู่ ก็เป็นสีอำพันทั้งคู่ แต่ถ้าแมวตาสีฟ้า และตาสีเหลืองผสมกัน จะได้แมวขาวปลอดที่มีตาสีฟ้าข้างหนึ่ง สีอำพันข้างหนึ่ง เชื่อกันว่าผู้ที่เลี้ยงแมวชนิดนี้แล้ว จะมีจิตใจสบาย อยู่เย็นเป็นสุข

แมวไทยโคราช
หรือเรียกว่า แมวสีสวาด คนโบราณเรียกแมวชนิดนี้ว่า แมวมาเลศ หรือแมวดอกเลา เพราะตลอดทั้งตัวออกเป็นสีเทาคล้ายสีดอกเลา ถิ่นกำเนิดของมันอยู่แถบโคราช นิสัยเรียบร้อยกว่าแมวชนิดอื่น แมวสีสวาดเป็นแมวที่คนไทยคุ้นเคย และนิยมเลี้ยงกันมาก เพราะเชื่อว่าเป็นแมวที่ให้โชคลาภ และมักจะถูกใช้ในพิธีแห่นางแมวขอฝนอยู่เสมอ

อ่านต่อหน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ