ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ศาสตราจารย์เกีรติคุณ ดร. ณัฐ ภมรประวัติ

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2536 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ศึกษาพยาธิวิทยาของโรคพยาธิใบไม้ในตับจ นสุรปได้ว่า สาเหตุของการเกิดระเร็งท่อน้ำดี ซึ่งพบกันมากในผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ในตับ อาจมาจากการที่สารก่อมะเร็ง ที่อยู่ในอาหารไปกระตุ้นเซลล์ของระบบท่อน้ำดี ซึ่งถูกรบกวนจากพยาธิใบไม้เป็นเวลานานๆ และได้ศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในด้านอิมมิวโน พยาธิวิทยาของโรคไข้เลือดออกในเด็ก ซึ่งได้ผลงานที่มีศักยภาพในการนำไปประยุกต์ ใช้ในการรักษาผู้ป่วย และการป้องกันโรคได้ในอนาคต.

ศาสตราจารย์ ดร. วิรุฬห์ สายคณิต
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี
ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.พุฒิพงศ์ วรวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร. สกล พันธุ์ยิ้ม
ศาสตราจารย์ ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์
ศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ ยกส้าน
ศาสตราจารย์ ดร. สถิตย์ สิริสิงห์
ศาสตราจารย์ ดร. ถาวร วัชราภัย
ศาสตราจารย์ สดศรี ไทยทอง
ศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้
ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
ศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน
ศาสตราจารย์เกีรติคุณ ดร. ณัฐ ภมรประวัติ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ สิตปรีชา
ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ โศภณ
ศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ สุระกำพลธร
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ

นี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ และขอบคุณเหล่าท่านจอมยุทธทั้งหลาย ที่เคยแวะเวียนมาหยิบยื่นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองอันหลากหลายไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกัน แม้จะไม่มีวันนั้นอีกแล้วก็ตาม...
ห้องร้อยบุปผา ชุมนุมจอมยุทธ

สติ๊กเกอร์ไลน์