Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ศิลปภาพลายไทย

3

ภาพสลักหินอ่อน

เรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมานโลมนางสุพรรณมัจฉาในถ้ำ เป็นภาพจากฝนังรอบ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)

ภาพสลักหินอ่อน

เรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามแผลงศรล้างกุมภกรรณ เป็นภาพจากฝนังรอบ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)

ภาพสลักหินอ่อน

เรื่องรามเกียรติ์ ตอนพาลีรบกับสุครีพ เป็นภาพจากฝนังรอบ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)

 

ภาพสลักหินอ่อน

เรื่องรามเกียรติ์ ตอนทศกัณฐ์ลักนางสีดาขึ้นราชรถ นกสดายุเข้าขวางหน้ารบกัน   เป็นภาพจากฝนังรอบ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)

ภาพสลักหินอ่อน

เรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมานจับนางเบญจกาย เป็นภาพจากฝนังรอบ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com