ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ศิลปภาพลายไทย

3

ภาพสลักหินอ่อน

เรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมานโลมนางสุพรรณมัจฉาในถ้ำ เป็นภาพจากฝนังรอบ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)

ภาพสลักหินอ่อน

เรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามแผลงศรล้างกุมภกรรณ เป็นภาพจากฝนังรอบ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)

ภาพสลักหินอ่อน

เรื่องรามเกียรติ์ ตอนพาลีรบกับสุครีพ เป็นภาพจากฝนังรอบ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)

 

ภาพสลักหินอ่อน

เรื่องรามเกียรติ์ ตอนทศกัณฐ์ลักนางสีดาขึ้นราชรถ นกสดายุเข้าขวางหน้ารบกัน   เป็นภาพจากฝนังรอบ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)

ภาพสลักหินอ่อน

เรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมานจับนางเบญจกาย เป็นภาพจากฝนังรอบ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย