ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป>>

ประวัติศาสตร์รถยนต์ในประเทศไทย

6

รถยนต์สมัยต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ไม่ทราบว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้อใด คันเกียร์ และคันห้ามล้อ ตั้งอยู่นอกตัวถังขวามือของผู้ขับ

คนในชุดทหารคือ กรมหลวงลพบุรีฯ ส่วนคนอื่นไม่ทราบว่าใคร ภาพนี้ถ่ายในยุคต้นของรถยนต์ในประเทศไทย ตรงกับรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช พระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงถือพวงมาลัย รถไฟฟ้า

รถยนต์สมัยต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ไม่ทราบยี่ห้อ พบในโรงรถยนต์หลวงไม่มีกระจกบังลม แต่ใช้สายหนังยาวรั้งประทุนหลังคาไว้กับส่วนหน้ารถ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย