ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

แมวไทย

เก้าแต้ม

ตามตำราสมุดข่อยโบราณ จะกำหนดตำแหน่งแต้มไว้ตายตัว โดยที่แต้มจะต้องเป็นสีดำ บนพื้นขาว แต่ในปัจจุบันอนุโลมในเรื่องของตำแหน่ง แต่กำหนดไว้เพียงว่า จะต้องมีแต้มให้ครบทั้ง 9 แต้ม

วิเชียรมาศ

เป็นแมวที่คนไทยโบราณมักเลี้ยงไว้ในราชสำนัก เพราะถือว่าเป็นแมวนำโชค สีขนเป็นสีครีมอ่อนๆ สีแต้มเป็นสีน้ำตาลเข้ม ซึ่งมีอยู่บนตัว 9 แห่ง คือ หู 2 ข้าง, ปลายเท้าทั้ง 4 , ปลายหาง ,ปลายจมูก, และที่อวัยวะเพศ

ขาวมณี

หรือขาวปลอด มีดวงตา 2 สีเท่านั้น คือ สีฟ้า หรือสีเหลืองอำพัน แต่เมื่อนำทั้งสองมาผสมกัน จะได้แมวขาวมณีตา 2 สี คือสีฟ้าข้างหนึ่ง และสีเหลืองอำพันข้างหนึ่ง ขนเป็นสีขาวสะอาดตลอดทั้งตัว ขนสั้น แน่น และอ่อนนุ่ม

 

ดำปลอด

หรือ นิลรัตน์ ตามตำราสมุดข่อยโบราณ ต้องมีสีดำทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสีขน ฟัน ลิ้น ดวงตา และเล็บ แต่ในปัจจุบัน แมวในลักษณะนี้ไม่มีปรากฎ จึงเหลือเพียงแค่สีขนที่เป็นสีดำสนิททั่วทั้งร่าง ไม่มีสีอื่นแซม หรือปน

ศุภลักษณ์

หรือ ทองแดง มีผู้นำไปจดทะเบียนว่าเป็นแมวพม่า แต่แท้จริงแล้วเป็นแมวไทย เนื่องจากโครงสร้าง และลักษณะนิสัยเหมือนแมวไทยมาก ขนเป็นสีน้ำตาลเข้ม คล้ายสีทองแดง ส่วนหูและใบหน้าจะมีสีเข้มมากกว่าที่อื่น

สีสวาด

เป็นแมวที่ชาวบ้านใช้ในพิธีแห่นางแมวขอฝน เพราะเชื่อว่าสีขนเป็นสีเดียวกับเมฆ จะทำให้เกิดฝนแก่ชาวไร่ชาวนาได้ สีขนเป็นสีเทาหม่น คล้ายสีเมฆ เรียกว่าสีดอกเลา หรือสีสวาด คนโบราณเรียกแมว มาเลศ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย