ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

แมวไทย

เก้าแต้ม

ตามตำราสมุดข่อยโบราณ จะกำหนดตำแหน่งแต้มไว้ตายตัว โดยที่แต้มจะต้องเป็นสีดำ บนพื้นขาว แต่ในปัจจุบันอนุโลมในเรื่องของตำแหน่ง แต่กำหนดไว้เพียงว่า จะต้องมีแต้มให้ครบทั้ง 9 แต้ม

วิเชียรมาศ

เป็นแมวที่คนไทยโบราณมักเลี้ยงไว้ในราชสำนัก เพราะถือว่าเป็นแมวนำโชค สีขนเป็นสีครีมอ่อนๆ สีแต้มเป็นสีน้ำตาลเข้ม ซึ่งมีอยู่บนตัว 9 แห่ง คือ หู 2 ข้าง, ปลายเท้าทั้ง 4 , ปลายหาง ,ปลายจมูก, และที่อวัยวะเพศ

ขาวมณี

หรือขาวปลอด มีดวงตา 2 สีเท่านั้น คือ สีฟ้า หรือสีเหลืองอำพัน แต่เมื่อนำทั้งสองมาผสมกัน จะได้แมวขาวมณีตา 2 สี คือสีฟ้าข้างหนึ่ง และสีเหลืองอำพันข้างหนึ่ง ขนเป็นสีขาวสะอาดตลอดทั้งตัว ขนสั้น แน่น และอ่อนนุ่ม

 

ดำปลอด

หรือ นิลรัตน์ ตามตำราสมุดข่อยโบราณ ต้องมีสีดำทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสีขน ฟัน ลิ้น ดวงตา และเล็บ แต่ในปัจจุบัน แมวในลักษณะนี้ไม่มีปรากฎ จึงเหลือเพียงแค่สีขนที่เป็นสีดำสนิททั่วทั้งร่าง ไม่มีสีอื่นแซม หรือปน

ศุภลักษณ์

หรือ ทองแดง มีผู้นำไปจดทะเบียนว่าเป็นแมวพม่า แต่แท้จริงแล้วเป็นแมวไทย เนื่องจากโครงสร้าง และลักษณะนิสัยเหมือนแมวไทยมาก ขนเป็นสีน้ำตาลเข้ม คล้ายสีทองแดง ส่วนหูและใบหน้าจะมีสีเข้มมากกว่าที่อื่น

สีสวาด

เป็นแมวที่ชาวบ้านใช้ในพิธีแห่นางแมวขอฝน เพราะเชื่อว่าสีขนเป็นสีเดียวกับเมฆ จะทำให้เกิดฝนแก่ชาวไร่ชาวนาได้ สีขนเป็นสีเทาหม่น คล้ายสีเมฆ เรียกว่าสีดอกเลา หรือสีสวาด คนโบราณเรียกแมว มาเลศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ