ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ธรรมรักษา

สิริมงคลคาถา

หน้า1       หน้า2       หน้า3       หน้า4

คาถาบูชาพระสมเด็จ

ปุตตะกาโม ละเภ ปุตตัง
ธะนะกาโม ละเภ ธะนัง
อัตถิ กาเย กายะญายะ
เทวานัง ปิยะตัง สุตะวา

คาถาอาราธนาพระสมเด็จ
โตเสนโต วะระธัมเมนะ
โตสัฏฐาเน สิเว วะเร
โตสัง อะกาสิ ชันตูนัง
โตสะจิตตัง นะมามิหัง ฯ

คาถาสืบสร้างทางสวรรค์ - นิพพาน
(ของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พฺรหฺมรํสี)
          หมั่นทานศีลภาวนา และระลึกถึง
     พุทธะ พุทธา พุทเธ พุทโธ พุทธัง อะระหัง พุทโธ อิติปิโส ภะคะวา นะโมพุทธายะ ฯ
          หมั่นภาวนา จะทำให้มีความสุข อายุยืน และนิพพาน

คาถามงกุฎพระเจ้า
อิติปิ โส วิเสเสอิ,              อิเสเส พุทธะนาเมอิ
อิเมนา พุทธะตังโสอิ.        อิโสตัง พุทธะปิติอิ.

               คำบูชา
พระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี
          (หลวงพ่อวัดปากน้ำ)
               คำภาวนา
          ท่านสอนให้ภาวนาว่า
          " สัมมาอะระหัง "
     ผู้หวังความสุข ความเจริญ และความปลอดภัยแก่ตน และครอบครัว ทั้งปรารถนาการเข้าถึงธรรม ควรภาวนาคาถาบทนี้ ในทุกอิริยาบท

คาถาเสริมทรัพย์
          ตั้ง นะโม 3 จบ
     พุทธะ มะอะอุ นะโม พุทธายะ (ว่า 1 จบ)
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา
วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมานะ พุทธัสสะ สะวาโหม.
     ใช้สวดภาวนาก่อนนอน 3 จบ ตื่นนอนเช้า 3 จบ เวลาใส่บาตรจบขันข้าว 1 จบ แล้วให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย และพระปัจเจกโพธิอย่าได้เว้น นอกนั้นว่างเมื่อไรท่องเมื่อนั้น จะบังเกิดโภคทรัพย์มากมาย

คาถามหาลาภ
     นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวัณณัง วา ระชะตัง วา มะณี วา ธะนัง วา พีชัง วา อัตถัง วา ปัตถัง วา เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง.
          ใช้สวดภาวนาก่อนนอน 3 จบ และตื่นนอนเช้า 3 จบ เป็นการเรียกทรัพย์เรียกลาภ

คาถามหาพิทักษ์
     จิตติ วิตัง นะกรึง คะรัง
          ใช้ภาวนาขณะใส่กุญแจ ปิดหีบ ปิดตู้ ปิดประตูหน้าต่างฯ
     พระคาถา 3 บทนี้ เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มาก หากผู้ใดนำไปใช้ จะเกิดโชคลาภ มั่งมีเงินทอง อย่างมหัศจรรย์

คาถามหาอำนาจ
     เอวัง ราชะสีโห มะหานาทัง สีหะนาทะกัง สีหะนะ เม สีละ เตเชนะ นามะ ราชะสีโห, อิทธิฤทธิ์ พระพุทธังรักษา สารพัดศัตรู อะปะราชะยัง, อิทธิฤทธิ์ พระธัมมังรักษา สารพัดศัตรู อะปะราชะยัง, อิทธิฤทธิ์ พระสังฆังรักษา สารพัดศัตรู อะปะราชะยัง,
          ใช้เสกน้ำล้างหน้าทุกเช้า จะมีอำนาจคนยำเกรง ศัตรูพ่ายแพ้

คาถาอิทธิฤทธิ์
     พุทโธ พุทธัง นะกันตัง อะระหัง พุทโธ นะโม พุทธายะ
          เป็นคาถาป้องกันตัว เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรู ที่มีศาสตราวุธร้ายแรงทุกชนิด ทั้งมีด ไม้ ปืน หรือระเบิด ให้ภาวนาดังนี้
                    " อุทธัง อัทโธ นะโม พุทธายะ "

บทพิจารณาสังขาร
คำแผ่เมตตา
สิริมงคลคาถา
คำอาราธนา
ข้อคิดชาวพุทธ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย