ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ธรรมรักษา

สิริมงคลคาถา

หน้า1       หน้า2       หน้า3       หน้า4

พระคาถาพุทธวิทยาคม

ของหลวงปู่ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง เชียงใหม่
     นะโม (3 จบ) ให้ถูกอักขระพยัญชนะทุกคำ แล้วว่า
     พุทธัง ธัมมัง สังฆัง จาติกันตัง มะระณะกัน ปาณาติกัน สารพัดกันกัน
     พุทธัง อะระหัง จังงัง ภาเว สัมปะฏิจฉามิ เม สัมมุขา สัพพาหะระติ เต สัมมุขา อิอะระนัง อะระหัง กุสะลา ธัมมา สัมพุทโธ ทุ สะ นะ โส นะโม พุทธายะ

คาถาหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด
          ให้บูชาท่านด้วย ธูปแขก 9 ดอก มะลิขาว 9 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ แล้วระลึกถึงท่าน ขอบารมีต่างๆ ที่ต้องการแล้วสวดพระคาถา ดังนี้
     นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อะติภะคะวา (3จบ)
          ยึดมั่นแล้วท่านจะได้อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง

คาถาบูชาพระพรหม
          โอมปะระเมสะนะมัสการัม
     องการะนัสสะวะ รัง พรหมเรสสะยัม ภูปัสสะวะวิษณุ ไวยะ ทานะโมโทติลูกปัม ทะระมา ยิกยานัง ยะไวยะลา คะมุลัม สะทานัน ตะระ วิมุสะตินัน นะมัตเต นะมัตเตร
     จะ อะการัง ตโถวาจะ เอตามาตาระยัต ตะมันตะรามา กัตถะนารัมลา จะสะระวะปะติตัม สัมโภพะกลโล ทิวะทิยัม มะตัมยะ

มหามนต์
ฮเร กฤษณะ ฮเร กฤษณะ
กฤษณะ กฤษณะ ฮเร ฮเร
ฮเร ราม ฮเร ราม
ราม ราม ฮเร ฮเร

คำบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
    (หลวงพ่อพระแก้วมรกตจำลอง)
พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
     เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม ฯ
     นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ ฯ
     (หรือ วาละลุกัง สังวาตังวา)

คำอาราธนาพระสิวะลี
     สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โส ระโห ปัจจะยา ทิมหิ สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขา เทวาภิปูชิโต โส ระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี เถรัสสะ เอตัง คุณัง สวัสดิลาภัง ภะวันตุ เม ฯ
          ควรมีห้องพระไว้ต่างหาก เวลาเช้าเวลาเย็น จุดธูปเทียนบูชาพระแล้ว สวดคาถานี้ทุกวันอย่าให้ขาดได้ และไม่ควรให้เด็กๆ เล่นโครมคราม หรือกระเทือนในสถานที่นั้น

คาถาหลวงปู่โอภาสี (หลวงปู่ถนนตก)
อิติ สุคะโต อะระหัง พุทโธ นะโม พุทธายะ
ปะฐะวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง

คาถาพระครูบาชุ่ม พุทธโก (วัดไชยมงคล)
     วิวะ อะวะ สุสะตะ วิวะสวาหะ
          (ระลึกถึงพระครูบาศรีวิชัย และพระครูบาชุ่ม พุทธโก วัดไชยมงคล)

บทพิจารณาสังขาร
คำแผ่เมตตา
สิริมงคลคาถา
คำอาราธนา
ข้อคิดชาวพุทธ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ