ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ธรรมรักษา

สิริมงคลคาถา

หน้า1       หน้า2       หน้า3       หน้า4

คาถาเมตตามหานิยม

     นะ เมตตา, โม กรุณา, พุท ปรานี, ธา ยินดี, ยะ เอ็นดู สารพัดศัตรู วินาสสันตุ อิติปิ โส ภะคะวา เห็นหน้าวาจา เอ็นดูด้วย นะโม พุทธายะ

คำอธิฐาน
          (ตั้ง นะโม 3 จบ)
          อุกาสะ ข้าพเจ้าจะขออาราธนาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสงฆ์เจ้า คุณบิดา มารดา คุณครู อุปัชฌาย์ อาจารย์
          ข้าพเจ้า จะขอเอาอย่างพระลักษณะปีติทั้ง 5 จงมาบังเกิดใน จักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร มโนทวาร แห่งข้าพเจ้าในกาลบัดนี้เถิด
     นิพพานะปัจจะโย โหตุ (กราบ)

บทชินบัญชรย่อ
ชิ นะ ปัญ ชะ ระ ปะ ริต ตัง
มัง รัก ขะ ตุ สัพ พะ ทา
          ขอพระคาถาชินบัญชรปริตร จงรักษาข้าพเจ้า ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญฯ

คาถาเงินล้าน
          (ตั้ง นะโม 3 จบ)
พรหมา จะ มะหาเทวา สัพเพ ยักขา ปะลายันติ     (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมา จะ มะหาเทวา อะภิลาภา ภะวันตุ เม        (คาถาเงินแสน)
มะหาปุญโญ มะหาลาโภ ภะวันตุ เม            (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตพาหุหะติ                                                      (คาถาเงินล้าน)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมานะ พุทธัสสะ สวาโหม
                                                     (คาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ                                      (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
                                เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ
                       (บูชา 9 จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด)

บทพิจารณาสังขาร
คำแผ่เมตตา
สิริมงคลคาถา
คำอาราธนา
ข้อคิดชาวพุทธ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ