ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ธรรมรักษา

ข้อคิดชาวพุทธ

ธรรมคือธรรมชาติ การนั่งสมาธิ คำเตือน วิญญาณ กุศลกรรม พุทโธ ผลกรรม บุญกิริยาวัตถุ อนุสสติ อุปกิเลส กาลามสูตร ทางสู่ขั้นโสดาบัน อริยสัจ4 ทางสายกลาง

วิญญาณ

                   เรื่องวิญญาณหรือเรื่องผีปีศาจนั้น เป็นเรื่องที่มนุษย์เราต่างถกเถียงกัน ไม่มีที่สิ้นสุดว่ามีจริงหรือไม่ ต่างเหล่า ต่างหมู่ ต่างลัทธิ ต่างก็แสดงความเห็นไปคนละอย่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เป็นประการสำคัญ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถพิสูจน์ และทดสอบได้ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใดในปัจจุบันนี้ นอกจากท่านจะประสบพบวิญญาณนั้นๆ ด้วย ตนเองจึงจะรู้
                    แต่ในทางพุทธศาสนา เชื่อกันว่าวิญญาณมีจริง เมื่อร่างกายเน่าเปื่อยสลายไปแล้ว วิญญาณยังคงอยู่ต่อไป เพื่อชดใช้กรรมตามที่ทำไว้ เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ และวิญญาณนั้น ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่จบสิ้น จนเป็นสังสารวัฏ
                    วิธีที่ดีที่สุดเมื่อเราพบวิญญาณ หรือจะเป็นผีปีศาจ จงอย่านึกว่าเขาจะมาทำร้ายเรา เขาอาจจะแสดงตัวในอีกมิติหนึ่ง
                    เขาไม่ได้มาทำร้ายเราหรอก เขาอยากจะบอกเราเพราะเห็นเรา เป็นคนใจบุญก็มาขอส่วนบุญกุศล เพื่อเขาจะได้พ้นบาป พ้นเคราะห์ พ้นกรรม ถ้าเราเมตตาเขา แล้วทำบุญอะไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องใส่บาตรพระ แล้วจงกรวดน้ำอะไรก็ได้ที่เป็นบุญ บุญคือความดี เราก็แผ่ส่วนกุศลไปให้เขา ขอให้เขาได้รับผลกรรมดี ขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถิด สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ วิญญาณนั้นจะหายไปแล้วกลับขอบใจเรา

บทพิจารณาสังขาร
คำแผ่เมตตา
สิริมงคลคาถา
คำอาราธนา
ข้อคิดชาวพุทธ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ