ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ธรรมรักษา

ข้อคิดชาวพุทธ

ธรรมคือธรรมชาติ การนั่งสมาธิ คำเตือน วิญญาณ กุศลกรรม พุทโธ ผลกรรม บุญกิริยาวัตถุ อนุสสติ อุปกิเลส กาลามสูตร ทางสู่ขั้นโสดาบัน อริยสัจ4 ทางสายกลาง

วิญญาณ

                   เรื่องวิญญาณหรือเรื่องผีปีศาจนั้น เป็นเรื่องที่มนุษย์เราต่างถกเถียงกัน ไม่มีที่สิ้นสุดว่ามีจริงหรือไม่ ต่างเหล่า ต่างหมู่ ต่างลัทธิ ต่างก็แสดงความเห็นไปคนละอย่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เป็นประการสำคัญ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถพิสูจน์ และทดสอบได้ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใดในปัจจุบันนี้ นอกจากท่านจะประสบพบวิญญาณนั้นๆ ด้วย ตนเองจึงจะรู้
                    แต่ในทางพุทธศาสนา เชื่อกันว่าวิญญาณมีจริง เมื่อร่างกายเน่าเปื่อยสลายไปแล้ว วิญญาณยังคงอยู่ต่อไป เพื่อชดใช้กรรมตามที่ทำไว้ เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ และวิญญาณนั้น ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่จบสิ้น จนเป็นสังสารวัฏ
                    วิธีที่ดีที่สุดเมื่อเราพบวิญญาณ หรือจะเป็นผีปีศาจ จงอย่านึกว่าเขาจะมาทำร้ายเรา เขาอาจจะแสดงตัวในอีกมิติหนึ่ง
                    เขาไม่ได้มาทำร้ายเราหรอก เขาอยากจะบอกเราเพราะเห็นเรา เป็นคนใจบุญก็มาขอส่วนบุญกุศล เพื่อเขาจะได้พ้นบาป พ้นเคราะห์ พ้นกรรม ถ้าเราเมตตาเขา แล้วทำบุญอะไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องใส่บาตรพระ แล้วจงกรวดน้ำอะไรก็ได้ที่เป็นบุญ บุญคือความดี เราก็แผ่ส่วนกุศลไปให้เขา ขอให้เขาได้รับผลกรรมดี ขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถิด สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ วิญญาณนั้นจะหายไปแล้วกลับขอบใจเรา

บทพิจารณาสังขาร
คำแผ่เมตตา
สิริมงคลคาถา
คำอาราธนา
ข้อคิดชาวพุทธ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย