ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ตำราพิชัยสงคราม ซุนวู

อธิคม สวัสดิญาณ และ อดุลย์ รัตนมั่นเกษม แปล

บทที่ 6 จริงลวง

ฝ่ายใดถึงสมรภูมิก่อนเป็นฝ่ายรอข้าศึก ฝ่ายนั้นไม่อิดโรย ฝ่ายใดถึงสมรภูมิทีหลังอีกทั้งต้องรบอย่างฉุกละหุก ฝ่ายนั้นอิดล้า กองทหารที่สันทัดในการสู้รบ จะเป็นฝ่ายบงการข้าศึก ไม่ยอมให้ข้าศึกบงการ พึงชักนำข้าศึกเข้าสู่พื้นที่กำหนด โดยหลอกล่อด้วยผลได้ และสกัดมิให้ข้าศึกเข้าสู่พื้นที่กำหนด โดยขัดขวางด้วยผลเสีย

เพราะฉะนั้น ถึงข้าศึกกระปรี้กระเปร่า ก็ทำให้ข้าศึกอิดโรยได้ ข้าศึกอิ่มหนำ ก็ทำให้ข้าศึกหิวโหยได้ ข้าศึกตั้งมั่นในฐาน ก็ทำให้ข้าศึกเคลื่อนย้ายได้ เพราะเราโจมตีจุดที่ข้าศึกต้องกอบกู้ (ช่วย) กองทัพที่เดินทัพพันลี้ได้โดย ไม่อิดล้า ก็เพราะเดินทัพในเส้นทางที่ปลอดคน เวลาโจมตีเป็นต้องคว้าชัย ก็เพราะโจมตีในจุดที่ข้าศึกไม่สามารถป้องกัน ครั้นถึงคราวตั้งรับ สามารถตั้งรับอย่างมั่นคง ก็เพราะตั้งรับในจุดที่(เรารู้ว่า) ข้าศึกต้องโจมตีแน่

กองทัพที่สันทัดในการบุกโจมตี ข้าศึกไม่รู้ว่าจะป้องกันอย่างไร กองทัพที่สันทัดในการตั้งรับ ข้าศึกไม่รู้ว่าจะเข้าตีอย่างไร มันช่างวิเศษโดยแท้! วิเศษถึงขั้นไม่ปรากฏ “ลักษณ์” มันช่างอัศจรรย์โดยแท้ อัศจรรย์ถึงขั้นไม่ปรากฏ “เสียง” จึงสามารถกุมชะตากรรมของข้าศึกไว้ในกำมือ กองทัพที่บุกโจมตีโดยข้าศึกไม่อาจต้านรับได้ ก็เพราะบุกโจมตีจุดอ่อนเปราะของข้าศึก ครั้นถึงคราวถอย ข้าศึกไม่อาจตามตีได้ ก็เพราะถอยอย่างรวดเร็วกระทันหัน ดังนั้น หากเราต้องการรบ ข้าศึกแม้สร้างป้อมสูงขุดคูลึก ยังต้องละทิ้งที่มั่นออกมารบอยู่ดี เพราะเราโจมตีจุดที่ข้าศึกต้องกอบกู้ (ช่วย) หากเราไม่ต้องการรบ แม้ขีดเส้นตั้งรับบนจุดที่กำหนด ข้าศึกก็ไม่มารบด้วย เพราะเราเบนเป้าโจมตีของข้าศึก ดังนั้น เรากำหนด “ลักษณ์” ข้าศึกได้ แต่เราไร้ “ลักษณ์” จึงสามารถรวมกำลังฝ่ายเรา แบ่งแยกกำลังข้าศึก เรารวมเป็นหนึ่ง ข้าศึกแยกเป็นสิบ เท่ากับเราใช้สิบโจมตีหนึ่ง จึงสามารถสร้างภาวะการณ์ที่เรามีกำลังมาก

ข้าศึกมีกำลังน้อย ผู้ที่สันทัดในการใช้กำลังมากตีกำลังน้อย จะสามารถจัดกำลังฝ่ายข้าศึก เราต้องการรบกับข้าศึกที่ใด ข้าศึกไม่รู้ ไม่รู้จึงต้องป้องกันเกือบทุกแห่ง จุดที่ข้าศึกต้องป้องกันยิ่งมาก กำลังข้าศึกในแต่ละจุดที่เราต้องการโจมตี จะยิ่งน้อย เพราะฉะนั้น ข้าศึกป้องกันด้านหน้า กำลังทหารด้านหลังก็เบาบาง ป้องกันด้านหลัง กำลังทหารด้านหน้าก็เบาบาง ป้องกันปีกขวา กำลังทหารปีกซ้ายก็เบาบาง เมื่อต้องการป้องกันทุกแห่ง กำลังทหารทุกแห่งจึงเบาบาง กำลังทหาร(ข้าศึก) เบาบางอ่อนแอ เพราะต้องกันทุกแห่ง

กำลังทหาร (ฝ่ายเรา) หนาแน่นเข้มแข็ง ก็เพราะสามารถทำให้ข้าศึกต้องป้องกันทุกแห่ง เพราะฉะนั้น กองทหารที่สามารถคาดเวลาและสถานการณ์รับรู้ล่วงหน้าแม้จะอยู่ห่างไกลพันลี้ ก็สามารถทำศึกได้ ถ้าไม่สามารถคาดเวลาและสถานที่สู้รบล่วงหน้า ปีกซ้ายจะช่วยปีกขวาไม่ได้ ปีกขวาก็จะช่วยปีกซ้ายไม่ได้ ด้านหน้าก็จะช่วยด้านหลังไม่ได้ ด้านหลังก็ช่วยด้านหน้าไม่ได้ ยิ่งถ้าอยู่ไกลหลายลี้หรือหลายสิบลี้ จะทำอะไรได้ฤา

ข้าพเจ้าจะเห็นว่า แคว้นเยว่มีกำลังทหารมากมาย แต่หาเป็นประโยชน์กับการชิงชัยไม่! จึงกล่าวกันว่า ชัยชนะนั้นสร้างขึ้นได้ กองทัพข้าศึกมีกำลังมหาศาลก็จริง แต่เราสามารถทำให้กองทัพข้าศึกต่อกรกับเราไม่ได้ ดังนั้นต้องวิเคราะห์ เพื่อทราบจุดอ่อนจุดแข็งของแผนการ, ต้องเคลื่อนไหว เพื่อหยั่งรู้กฎเกณฑ์การเคลื่อนกำลังของข้าศึก, ต้องกำหนด “ลักษณ์” เพื่อทราบจุดเป็นจุดตาย และต้องสู้รบเพื่อหยั่งรู้จุดอ่อนจุดแข็งของทั้งสองฝ่าย สุดยอดแห่งการกำหนด “ลักษณ์” ก็คือทำให้ (ฝ่ายเรา) ไร้ “ลักษณ์” เมื่อไร้”ลักษณ์” ยอดจารชนไม่อาจสืบสภาพ

ผู้มีสติปัญญาจึงไม่สามารถวางแผน (รบกับเรา) เพราะว่ากำหนด “ลักษณ์” จึงอำนวยชัยแก่นักรบไพร่พล แต่นักรบไพร่พลหาดูออกไม่ คนทั้งหลายล้วนทราบ “ลักษณ์” เหตุแห่งชัยของเรา แต่หารู้วิธีใช้ “ลักษณ์” แห่งชัยของเราไม่ ก็เพราะเรารบชนะโดยเปลี่ยน “ลักษณ์” พลิกแพลงไร้ขอบเขต ไม่ซ้ำ “ลักษณ์”เดิม “ลักษณ์” แห่งกองทัพคล้ายน้ำ น้ำไหลโดยหลีกที่สูงลงสู่ที่ต่ำ กอทัพชนะโดยเลี่ยงจุดแข็งตีจุดอ่อน น้ำไหลตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของข้าศึก คือกองทัพแห่งเทพ ธาตุทั้งห้าไม่มีธาตุใดชนะเสนมอ (ธาตุทั้งห้าจะให้กำเนิดและข่มซึ่งกันและกัน) สี่ฤดูหมุนเวียนเคลื่อนคลาด กลางวันมีสั้นมียาว พรจันทร์มีเต็มมีเว้า

 

การวางแผน
การทำสงคราม
ยุทโธบายเชิงรุก
ลักษณะการยุทธนุภาพ
ยุทธานุภาพ
จริงลวง
การสัประยุทธ์
ความผันแปร 9 ประการ
การเดินทัพ
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่เก้าลักษณะ
โจมตีด้วยไฟ
การใช้จารชน

ปฏิบัติการทางทหาร

ประเมินศึก
การทำศึก
กลวิธีรุก
รูปลักษณ์การรบ
พลานุภาพ
ตื้นลึกหนาบาง
การสัประยุทธ์
เก้าลักษณะ
การเดินทัพ
ภูมิประเทศ
เก้ายุทธภูมิ
โจมตีด้วยเพลิง
การใช้จารชน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย