Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ตำราพิชัยสงคราม ซุนวู

อธิคม สวัสดิญาณ และ อดุลย์ รัตนมั่นเกษม แปล

บทที่ 8 ความผันแปร 9 ประการ

ซุนวูกล่าวว่า อันหลักการทำศึกนั้น เมื่อแม่ทัพขุนทหารได้รับพระราชโองการจากพระเจ้าแผ่นดิน ระดมเกณฑ์ทหารจัดตั้งเป็นกองทัพ

ฉะนั้น แม่ทัพผู้ช่ำชองที่รู้จักใช้ความผันแปรเหล่านี้ ถือว่าเป็นผู้รู้แจ้งในหลักการทำสงคราม แต่แม่ทัพผู้ไม่รู้จักใช้ความผันแปรเหล่านี้ แม้จะรู้สภาพภูมิประเทศดี ก็ไม่อาจใช้ให้เกิดความได้เปรียบได้ ถ้าแม่ทัพนำทัพโดยไม่เข้าใจความผันแปรเหล่านี้ แม้จะรู้ความได้เปรียบต่าง ๆดี ก็ไม่อาจบัญชากองทัพได้มีประสิทธิภาพ

แม่ทัพที่ฉลาดต้องใคร่ครวญปัญหาโดยคำนึงถึงผลดีและผลเสียไปพร้อมกัน เมื่ออยู่ในสภาพที่เสียเปรียบ ต้องทบทวนให้เห็นความได้เปรียบในนั้น จะได้ช่วยสร้างความมั่นใจ เพื่อให้ภาระกิจสำคัญดำเนินไปได้โดยราบรื่น และเมื่ออยู่ในสภาพได้เปรียบ ก็ต้องทบทวนให้เห็นความเสียเปรียบจะได้ขจัดเพทภัยอันอาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที จงใช้เรื่องที่แคว้นอื่น ๆ กลัว ข่มให้พวกเขายอมสยบต่อเรา จงใช้ทุกวิถีทาง ทำให้แคว้นอื่นทะเลาะหันให้วุ่นวาย และจงใช้ผลประโยชน์เข้าล่อ ให้แคว้นอื่นฝักใฝ่อยู่ข้างเรา

หลักการทำศึกนั้น จงอย่าวางใจว่า ข้าศึกจะไม่มาราวี เราต้องเตรียมพร้อมไว้รับมือ และจงอย่าวางใจว่า ข้าศึกจะไม่เข้าโจมตีเรา เราต้องมีกำลังแข็งแกร่งพอที่ข้าศึกจะสู้ไม่ได้ ผู้เป็นแม่ทัพย่อมมีจุดอ่อนที่ถึงตายอยู่ 5 ข้อ คือ

ทั้งห้าข้อนี้เป็นเรื่องที่แม่ทัพกระทำผิดพลาดได้ง่าย และเป็นผลร้ายต่อการรบด้วย กองทัพจะพินาศย่อยยับ แม่ทัพจะถูกฆ่า ก็ล้วนแต่เกิดจากจุดอ่อนทั้งห้าข้อ จึงต้องพิเคราะห์ให้ดี

 

การวางแผน
การทำสงคราม
ยุทโธบายเชิงรุก
ลักษณะการยุทธนุภาพ
ยุทธานุภาพ
จริงลวง
การสัประยุทธ์
ความผันแปร 9 ประการ
การเดินทัพ
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่เก้าลักษณะ
โจมตีด้วยไฟ
การใช้จารชน

ปฏิบัติการทางทหาร

ประเมินศึก
การทำศึก
กลวิธีรุก
รูปลักษณ์การรบ
พลานุภาพ
ตื้นลึกหนาบาง
การสัประยุทธ์
เก้าลักษณะ
การเดินทัพ
ภูมิประเทศ
เก้ายุทธภูมิ
โจมตีด้วยเพลิง
การใช้จารชน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com