ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ตำราพิชัยสงคราม ซุนวู

อธิคม สวัสดิญาณ และ อดุลย์ รัตนมั่นเกษม แปล

บทที่ 12 โจมตีด้วยไฟ

ซุนวูกล่าวว่า การโจมตีด้วยไฟมีห้าลักษณะคือ

  • หนึ่งเผาทำลายทหารข้าศึก
  • สองเผาทำลายกองเสบียงข้าศึก
  • สามเผาทำลายยุทธสัมภาระของข้าศึก
  • สี่เผาทำลายคลังแสงสรรพาวุธ
  • ห้าเผาทำลายเส้นทางลำเลียงเสบียงของข้าศึก

การจะโจมตีด้วยไฟ จะต้องมีเงื่อนไขบางอย่างโดยจะต้องมีการตระเตรียมเงื่อนไขเหล่านี้ไว้เสมอ การวางเพลิงเผาจะต้องดูลมฟ้าอากาศและพิจารณาวันเวลาให้ดี ลมฟ้าอากาศที่ดูนี้ หมายถึงให้ดูว่าอากาศแห้งแล้งหรือไม่ประการใด วันเวลา หมายถึงวันที่ดวงจันทร์เสวยฤกษ์อยู่ระหว่างดาวจี ดาวปี้ ดาวอี้ และดาวเจิ่น ซึ่งเป็นเวลาที่ลมพัดแรงเป็นพิเศษ การโจมตีด้วยไฟนั้น จะต้องใช้กำลังทหารสนับสนุนอย่างพลิกแพลงไปตามการเปลี่ยนแปลง อันเกิดจากการโจมตีด้วยไฟทั้งห้าลักษณะ นั่นคือ ในกรณีที่เป็นการวางเพลิงจากในค่ายข้าศึก จะต้องใช้กำลังทหารจู่โจมประสานซ้ำเติมจากภายนอกให้ทันเวลา

แต่หากไฟไหม้ลุกลามแล้ว ข้าศึกในค่ายยังคงสงบเงียบอยู่ จงอย่าหุนหันพลันแล่น ให้รอดูท่าทีก่อน จะรีบร้อนบุกจู่โจมไม่ได้ ต้องรอให้ไฟไหม้ลุกลามใหญ่โตแล้ว จึงค่อยตัดสินใจตามเหตุการณ์ ซึ่งหากบุกโจมตีได้ ก็ให้บุกโจมตี แต่หากบุกโจมตีไม่ได้ ก็จงหยุดไว้ก่อน ในกรณีที่เป็นการวางเพลิงจากภายนอกข้าศึก ก็ไม่จำเป็นต้องมีการประสานจากภายในขอเพียงให้วางเพลิงได้ถูกกาละ ก็ใช้ได้แล้ว เมื่อวางเพลิงจากทางเหนือลมแล้ว จงอย่าได้บุกโจมตีจากทางใต้ลม และในกลางวันจะมีลมพัดนาน แต่กลางคืนลมจะสงบนิ่งง่าย ผู้เป็นแม่ทัพนายกองพึงรู้จักการใช้การโจมตีด้วยไฟทั้งห้าลักษณะนี้อย่างพลิกแพลง และรอจังหวะเวลาที่จะบุกโจมตี การใช้ไฟช่วยในการบุกโจมตีนั้น จะเห็นผลชัดเจนมาก

ส่วนการใช้น้ำช่วยในการบุกโจมตีก็เพียงช่วยเสริมการโจมตีให้เข้มแข็งขึ้นเท่านั้น ด้วยว่าน้ำสามารถตัดกำลังของข้าศึกออกจากกันได้ แต่ก็ไม่สามารถทำลายยุทธปัจจัยของข้าศึกให้สิ้นไปได้ ในการทำสงครามนั้น หากสามารถรบชนะและยึดเมืองของข้าศึกได้ แต่ไม่สามารถรักษาผลแห่งสงครามให้มั่นคงได้ ก็จักเป็นอันตรายยิ่ง กรณีนี้เรียกว่า “เฟ่ยหลิว” (หมายถึงการกระทำที่ทำให้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และทำให้กำลังทหารต้องอยู่นอกประเทศ โดยไม่ได้อะไรเป็นแก่นสารขึ้นมา)

ฉะนั้น พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเป็นประมุขที่ปรีชาสามารถ ย่อมจะทรงพิจารณาใคร่ครวญปัญหาโดยสุขุมรอบคอบ แม่ทัพที่ดีก็ต้องพิจารณาใคร่ครวญปัญหานี้อย่างจริงจัง เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ได้เปรียบ ก็จะไม่ลงมือปฏิบัติการ ไม่มั่นใจว่าจะเอาชนะได้ ก็จะไม่นำแม่ทัพออกศึก และไม่มีสถานการณ์คับขันบีบบังคับ ก็จะไม่ออกรบ พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเป็นประมุขไม่สมควรที่จะจะทรงก่อสงครามด้วยอารมณ์กริ้วชั่ววูบ แม่ทัพก็ไม่สมควรนำทัพออกศึกเพราะอารมณ์โมโหโทโสชั่วแล่นเช่นกัน จะนำทัพออกศึกก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศชาติ หากไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศชาติ ก็ต้องหยุดการกระทำนั้นไว้ อันอารมณ์โกรธกริ้วนั้นยังแปรเปลี่ยนให้เป็นอารมณ์ยินดีได้ อารมณ์โมโหโทโสก็แปรเปลี่ยนให้เป็นอารมณ์ดีใจได้ แต่เมื่อชาติสิ้นสูญไปแล้ว ก็ไม่อาจฟื้นความเป็นชาติกลับคืนทาได้ คนเมื่อตายไปแล้ว ก็ไม่อาจช่วยฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้

ดังนั้น ในการทำสงคราม พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเป็นประมุขจะต้องทรงมีความสุขุมคัมภีรภาพ แม่ทัพที่ดีก็ต้องระวังเตรียมพร้อมอยู่เสมอ นี่คือหลักการสำคัญที่จะธำรงชาติไว้ให้มั่นคง สถาพรและปกป้องกองทัพให้อยู่รอดปลอดภัย

 

การวางแผน
การทำสงคราม
ยุทโธบายเชิงรุก
ลักษณะการยุทธนุภาพ
ยุทธานุภาพ
จริงลวง
การสัประยุทธ์
ความผันแปร 9 ประการ
การเดินทัพ
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่เก้าลักษณะ
โจมตีด้วยไฟ
การใช้จารชน

ปฏิบัติการทางทหาร

ประเมินศึก
การทำศึก
กลวิธีรุก
รูปลักษณ์การรบ
พลานุภาพ
ตื้นลึกหนาบาง
การสัประยุทธ์
เก้าลักษณะ
การเดินทัพ
ภูมิประเทศ
เก้ายุทธภูมิ
โจมตีด้วยเพลิง
การใช้จารชน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย