ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ตำราพิชัยสงคราม ซุนวู

อธิคม สวัสดิญาณ และ อดุลย์ รัตนมั่นเกษม แปล

การวางแผน
การทำสงคราม
ยุทโธบายเชิงรุก
ลักษณะการยุทธนุภาพ
ยุทธานุภาพ
จริงลวง
การสัประยุทธ์
ความผันแปร 9 ประการ
การเดินทัพ
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่เก้าลักษณะ
โจมตีด้วยไฟ
การใช้จารชน

              ในการรบหรือการทำสงคราม ตำราพิชัยสงครามที่เป็นที่รู้จักและนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดย่อมหนีไม่พ้น ตำราพิชัยสงครามของซุนวู หรือ ซุนอู่ ตามการเรียกในภาษาจีน ตำราพิชัยสงครามซุนวู เรียกกันอีกอย่างว่า The Art of War และมีการนำมาปรับใช้กับการบริหารธุรกิจ โดยตำราพิชัยสงครามซุนวูแบ่งออกเป็นทั้งหมด 13 บทประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกัน หนังสือเล่มนี้อธิคม สวัสดิญาณ และ อดุลย์ รัตนมั่นเกษม แปลและเรียบเรียงได้น่าอ่าน ผมจึงแยกเฉพาะเนื้อหาที่เป็นส่วนของตำราพิชัยสงคราม เพื่อที่ทุกท่านจะได้นำไปปรับใช้กับการดำรงชีวิตหรือการประกอบธุรกิจ ซึ่งการนำมาในครั้งนี้มิได้มีเจตนานำไปใช้ในการค้าหรือขายต่อ แต่เพื่อการศึกษาวิชาการสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นส่วนใหญ่

 

ปฏิบัติการทางทหาร

ประเมินศึก
การทำศึก
กลวิธีรุก
รูปลักษณ์การรบ
พลานุภาพ
ตื้นลึกหนาบาง
การสัประยุทธ์
เก้าลักษณะ
การเดินทัพ
ภูมิประเทศ
เก้ายุทธภูมิ
โจมตีด้วยเพลิง
การใช้จารชน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย