ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

คำเผยพระวจนะส่วนตัว

ให้การเผยพระวจนะในมุมกว้างไกล

    ท่านอาจจะถามว่า "มันถูกต้องไหม ถูกต้องตามพระคัมภีร์ไหม ที่คริสเตียนจะไปหาผู้พยากรณ์คนหนึ่ง และคาดหวังว่าจะได้รับถ้อยคำจากพระเจ้า ถึงทิศทาง คำแนะนำ หรือการยืนยัน" คำตอบคือว่า ถูกต้อง

    เราจะไม่ให้คำเผยพระวจนะส่วนตัวมาแทนที่ การแสวงหาพระเจ้าของเรา โดยการอธิษฐานของเรา การถืออด หรือการค้นหาข้อพระคำ

    โดยปกติ ศิษยาภิบาลจะใช้พื้นฐานของพระคัมภีร์ และข้อพระคำที่จะนำให้กับบุคคล 

    ผู้พยากรณ์ผู้ใหญ่(เติบโตแล้ว) ซึ่งไม่มีเรื่องส่วนตัวเข้าเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นๆ สามารถนำความนึกคิดของพระคริสต์มาสู่เรื่องนั้นๆได้ โดยไม่ให้ความคิดเห็นส่วนตัวของเขาหรือทฤษฎีมามีอิทธิพลต่อคำตอบของเขา

    หลายคนถามข้าพเจ้าว่า เมื่อไรที่ข้าพเจ้าเริ่มการเผยพระวจนะส่วนตัวในโบสถ์ ในตอนแรกข้าพเจ้ากลัวที่จะตอบสนองอย่างนั้น ขาดความเชื่อมั่น ว่าข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่จะคาดหมายพระเจ้าจะให้คำตอบกับข้าพเจ้าเพื่อพวกเขา และข้าพเจ้าพบว่า พระเจ้าไม่ให้คำตอบเฉพาะทุกคำถามใดๆเสมอไป ข้าพเจ้าพบว่า พระเจ้าจะไม่ตอบคำถามที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการค้นหาจากข้อพระคำ หรือคำถามที่ไม่สัตย์ซื่อ (Insincere requests) หรือคำถามที่โง่เขลา (Foolish questions) 

    ตัวอย่างเช่น บางคนถามว่า "ลูกชายของข้าพเจ้าตายในอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อสองปีก่อน เขาอยู่ในสวรรค์หรืออยู่ในนรก?" "บ้านของผมถูกไฟไหม้เมื่อ 6 ปีที่แล้ว เป็นอุบัติเหตุหรือลอบวางเพลิง" มีคนหนุ่มสาวจำนวนมาก ชอบถามว่าบุคคลใดที่พวกเขาควรจะแต่งงานด้วย

    ถ้าคำตอบไม่เป็นที่ชอบใจ ผู้พยากรณ์น่าจะฉลาดที่จะไม่สำแดงให้พวกเขารู้ แม้ว่าจะรู้จักพวกเขาเป็นอย่างดี

    เราไม่ได้ถูกออกแบบ(สร้างมา) ให้มีความสามารถที่จะรู้อนาคตมากนัก 

    ใช่ เป็นไปตามพระคัมภีร์ที่บุคคลหนึ่งจะไปหาผู้พยากรณ์ ท่านจะยังไม่ไปหาผู้พยากรณ์ จนกว่าท่านจะแน่ใจว่าพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่าน ท่านจะต้องแสวงหาพระองค์ อธิษฐาน และค้นหาข้อพระคำ และฟังรีม่าจากพระเจ้าจนกระทั่งท่านเชื่อว่าท่านได้รับคำตอบ แล้วเมื่อท่านไปอยู่ต่อหน้าผู้พยากรณ์ ท่านจะได้รับการจัดเตรียมอย่างฝ่ายวิญญาณที่จะตอบสนองอย่างถูกต้อง 

 

คำเผยพระวจนะส่วนตัว

พระเจ้าต้องการที่จะสื่อสาร

วัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับผู้พยากรณ์

ธรรมชาติของการเผยพระวจนะ

การหายโรคและการเผยพระวจนะส่วนตัว

ห้าช่องทางของการเผยพระวจนะ

การเผยพระวจนะส่วนตัวเกี่ยวกับการรับใช้ของประทาน และการทรงเรียก

ให้การเผยพระวจนะในมุมกว้างไกล

พระวจนะ น้ำพระทัย และวิถีทาง

ความพยายามในธุรกิจและความจำเริญมั่งคั่งทางการเงิน

ถ้อยคำที่พระเจ้าใช้

ลักษณะของคำเผยพระวจนะส่วนตัว

แนวทางสำหรับการจัดการคำเผยพระวจนะส่วนตัว

ท่าทีของการตอบสนองที่ถูกต้องต่อคำเผยพระวจนะ

อุปสรรคที่ทำให้คำเผยพระวจนะส่วนตัวไม่สำเร็จตามนั้น

ชีวิตและความตายที่เกี่ยวกับคำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ