ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

คำเผยพระวจนะส่วนตัว

ความพยายามในธุรกิจ และความจำเริญมั่งคั่งทางการเงิน

    รีม่า (Rhemas) คำเผยพระวจนะส่วนตัว และของประทานต่างๆ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ สามารถเกิดขึ้นได้ในความพยายามทางธุรกิจ และความจำเริญมั่งคั่งทางการเงินของคริสเตียน คำพยานจำนวนมากถูกบอกเล่าเกี่ยวกับความเข้าใจเหนือธรรมชาติ และการทรงนำในการตัดสินใจนำมาซึ่งผลกำไรทางธุรกิจให้แก่ผู้รับใช้และคริสเตียนที่เป็นนักธุรกิจ 

    นิตยสาร วอยส์ (Voice) รายเดือนตีพิมพ์อย่างเป็นทางการ ของกลุ่มนักธุรกิจพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นเวลาหลายปีที่ได้ตีพิมพ์คำพยานของบุคคลต่างๆ เกี่ยวกับความพยายามทางธุรกิจและความจำเริญมั่งคั่งทางการเงินของพวกเขาเหล่านั้น แต่เพราะว่าการขาดแคลนผู้พยากรณ์ที่กระตือรือร้นและเติบโตในคริสตจักรในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา มีคำพยานเพียงจำนวนน้อยเท่านั้น ว่าผู้พยากรณ์ได้ให้คำเผยพระวจนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องนี้ นักธุรกิจต้องการ การรับใช้ของผู้พยากรณ์ที่จะอวยพรธุรกิจของเขา บัดนี้ เราจะต้องการคำแนะนำเหนือธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อจะทำให้ธุรกิจของคริสเตียนจำเริญขึ้น 

กองทัพ 3 แผนก
กองทัพของพระเจ้ามี 3 แผนก คือ

 • แผนกเทศนาพระคำจากพระเจ้า (The prophetic-preaching division)
 • แผนกจ่าย-จัดเตรียม (The paying-providing division)
 • แผนกจัดการอธิษฐาน (The praying-procuring division)

  บุคคลเหล่านั้นที่ปรนนิบัติด้วยการจัดเตรียมการเงิน ต้องการพวกผู้พยากรณ์อย่างยิ่ง และ การอธิษฐานเผื่อการสงครามจากแผนกอื่นๆ

  บทรวบรวมพื้นฐานของถ้อยคำพระเจ้า

  1. ก่อนที่คำเผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่จะสำเร็จ สิ่งต่างๆจะแย่เสมอก่อนที่มันจะดีขึ้น
  2. ความล่าช้าไม่ใช่การปฏิเสธ แต่ถูกกำหนดให้นำการอุทิศของบุคคลมาสู่พระเจ้า และความมั่งคั่งของเขามาสู่จุดประสงค์ของพระเจ้า
  3. ความเจริญเติบโตและความมั่งคั่งมาจากพระเจ้า สำหรับประชากรของพระองค์
  4. จุดประสงค์ของขบวนการแผนการสำหรับการจัดเตรียม มีความหมายต่อพระเจ้า มากกว่าผลลัพธ์สุดท้าย เพราะความเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของบุคคลมีความหมายต่อพระเจ้ามากกว่า ความจำเริญมั่งคั่งทางการเงิน
  5. พื้นฐานความสำเร็จในพระคัมภีร์ต้องอดทน และฝึกฝนอย่างมั่นคง เพื่อจะให้ก่อให้เกิดสิ่งที่ทรงสัญญาไว้
  6. "โรคซาอูล" ดื้อรั้น หลอกลวงตัวเอง คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว และตำหนิบ่ายเบี่ยง ต้องถูกบรรเทาลง และถวายแด่พระคริสต์ มิฉะนั้นมันจะก่อวินาศกรรมแก่บุคคล
  7. คำเผยพระวจนะที่ ตีความผิด และใช้ผิด จะออกนอกลู่นอกทางจากจุดประสงค์ของพระเจ้า และหยุดยั้งพระสัญญาที่จะสำเร็จตามนั้น
  8. "เหตุจูงใจอย่างบาลาอั่ม" ของความตะกละและอยากได้ อำนาจและชื่อเสียง จะขัดขวางพระพรต่างๆของพระเจ้า บนพระสัญญาของพระองค์ต่อบุคคลหนึ่งๆ หรือต่อโครงการ

       ค้นหาผู้พยากรณ์

    ผู้พยากรณ์สามารถเผยพระวจนะเฉพาะเจาะจง สำแดงถ้อยคำเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ รวมทั้งทิศทางใหม่ๆ ความเคลื่อนไหวต่างๆ และเป้าหมายต่างๆ นักธุรกิจจำนวนมากค้นหาผู้พยากรณ์เพื่อการยืนยัน ก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องหลักๆ นี่เป็นการฝึกฝนอย่างพระคัมภีร์ กษัตริย์ส่วนใหญ่ของยูดาห์ ค้นหาถ้อยคำจากผู้พยากรณ์ เพื่อพิจารณาว่าเขาควรทำสิ่งต่างๆหรือไม่ 

     ตัวอย่างในยุคปัจจุบัน

    ตัวอย่างที่ดีอันหนึ่ง ที่ผู้พยากรณ์สามารถช่วยนักธุรกิจนี้อยู่ในหนังสือของ โนเวล เฮล์ (Norvel Hayes) หนังสือชื่อ ของประทานในการเผยพระวจนะ (The Gift of Prophecy) ต่อไปนี้เป็นคำเผยพระวจนะส่วนตัว โดย เค็นเน็ท เฮเก้น แก่ โนเวล เฮล์ และดูว่า โนเวล เฮล์ เขาตอบสนองอย่างไร 

    "ศัตรูกำลังจะโจมตีการเงินของเจ้า และหมอกดำจะมาเหนือการเงินของเจ้า แต่ถ้าเจ้ายังคงทำพระราชกิจให้เรา และสัตย์ซื่อ และถ้าเจ้าจะอธิษฐาน และอธิษฐาน และอธิษฐาน และอธิษฐาน และอธิษฐาน เจ้าจะหลุดออกจากการถูกโจมตีนี้ เราจะนำเจ้าออกจากการจู่โจมของศัตรู และเจ้าจะประสบความสำเร็จทางการเงิน มากยิ่งกว่าที่เจ้าเคยมี"

    ข้าพเจ้า (โนเวล เฮส์) พูดว่า โจมตีการเงินของผมหรือ ผมไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเลย ผมเป็นเจ้าของบริษัทผู้ผลิตแห่งหนึ่ง รวมทั้งภัตตาคารอีก 6 แห่ง ผมทำเงินได้ 4000 ถึง 6000 ดอลล่าห์ต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจที่มีแผนกจัดจำหน่ายออกไป 

    ประมาณ 6 เดือนต่อมา แล้วฟ้าก็ล่นลงมาใส่ผม หมอกดำได้ลงมาเหนือผม ในทันใดนั้น ผู้จัดการภัตตาคารของผม 3 คน ก็ไม่น่าไว้วางใจ และภัตตาคารต่างๆก็ไม่สามารถทำเงินได้อีกเลยโดยสิ้นเชิง

    เลขานุการของเขา (โนเวล เฮส์) ที่ทำงานกับเขามานาน ก็ขโมยเงินไปหลายพันดอลล่าห์ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี จากความมั่งคั่งอย่างมาก มาเป็นการต่อสู้เพื่ออยู่รอด เฮส์ จำถ้อยคำของผู้พยากรณ์เฮเก้นได้ เขาอธิษฐานต่อไป และอธิษฐานต่อไป และอธิษฐานต่อไป เขาต่อต้านการทดลองที่จะอธิษฐานด้วย การสงสารตัวเอง หรือ ไม่เชื่อ หรือ ถามพระเจ้าว่า "ทำไมต้องเป็นข้าพระองค์ด้วย" 

    ในขณะที่เขาไปเยี่ยมเพื่อนผู้รับใช้ครอบครัวหนึ่ง ชื่อ กู๊ดวิน (Goodwins) คุณกู๊ดวิน (ผู้ภรรยา) ได้พูดข้อความเป็นภาษาแปลกๆให้กับเขา และ คุณกู๊ดวิน (ผู้สามี) ได้แปลภาษาแปลกๆนั้น

    ข้อความนั้นคือ "ถ้าเจ้าจะไปที่เมืองเทาซ่า (Tulsa) รัฐโอกาโฮม่า (Oklahoma) ให้กับเรา เราจะสำแดงเจ้า 2 สิ่ง เมื่อเจ้าถึงที่นั่น" โนเวล เฮส์ บอกว่า เขารู้จักบุคคลแค่ 3 คน ในเมืองเทาซ่า ในเวลานั้น คือชื่อ โรเบิร์ด ฟอร์ด และ เฮเก้น เขาจึงไปบ้านของอาจารย์ เค็นเน็ท เฮเก้น ที่นั่นเขาได้อธิษฐานให้แก่ภรรยาของอาจารย์เฮเก้น

    ระหว่างทางที่กลับไปขึ้นเครื่องบิน อาจารย์เฮเก้นพูดกับ โนเวล เฮส์ ว่า "โนเวล พระเจ้าสำแดงให้ผู้รู้ว่า พระองค์ทรงส่งคุณมาที่นี่ด้วยเหตุผล 2 ประการ ประการแรก เพื่อคุณจะอธิษฐานให้แก่ภรรยาของผม และนำพระพรมาให้เธอ และ ประการที่สอง พระองค์ตรัสบอกให้ผมเผยพระวจนะให้คุณ" 

    นี่คือคำเผยพระวจนะที่อาจารย์ เฮเก้น ให้กับ โนเวล เฮส์ "เจ้าได้ผ่านการทดสอบความเชื่อของเรา และเพราะว่าเจ้า ลูกเอ๋ย เจ้าได้เชื่อฟังเรา และเพราะว่าเจ้าได้เชื่อฟังเรา แสงสว่างของเราจะส่องลงมาจากสวรรค์ มันจะเจาะผ่านหมอกดำทั้งสิ้น และส่องเหนือเจ้า มันจะส่องเหนือการเงินของเจ้า และมันจะมา และมา และมา ในความอุดมแก่เจ้า"

    พระเจ้าได้เริ่มนำสัญญาที่ทรงจัดเตรียม และความโปรดปราน เข้ามา จนกระทั่งวันหนึ่ง บัญชีการเงินของเขา จาก 85 เหรียญ เป็นมากกว่า 100,000 เหรียญ เขาสรุปเรื่องนี้อย่างไร ให้เราฟังข้อความของเขาดีกว่า

    ให้ข้าพเจ้าบอกเรื่องนี้ต่อท่าน คำเผยพระวจนะ เดือดขึ้นมาต่อท่านอย่างเหนือธรรมชาติ จะบอกว่าท่านจะไปที่ไหน และทำอะไร ในขณะที่ท่านไม่รู้จะไปไหนและทำอะไร ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าต้องไปเยี่ยมกู๊ดวิน จนกระทั่งก่อนขึ้นเครื่องบิน 15 นาที พระเจ้าตรัสบอกข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่รู้ว่า พระเจ้าต้องการให้กู๊ดวิน เผยพระวจนะให้ข้าพเจ้าไปที่เมืองเทาซ่า ถ้าข้าพเจ้าไม่เชื่อฟังพระวจนะและไม่ไปเมืองเทาซ่า ข้าพเจ้าคงไม่ได้นำพระพรไปถึงภรรยาของเฮเก้น และข้าพเจ้าก็คงไม่ได้รับคำเผยพระวจนะจากอาจารย์เฮเก้น ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าสิ้นสุดการทดลองและสงครามในอาณาจักรการเงินเป็นเวลา 3 ปี เมื่อคำเผยพระวจนะมาถึงท่านจากพระเจ้า โดยผ่านทางบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่รู้จักพระเจ้า และท่านนับถือพวกเขาเหล่านั้น คำเผยพระวจนะสามารถนำพระพรที่ยิ่งใหญ่มาสู่ท่านได้ ไม่เพียงเฉพาะท่าน แต่สำหรับคนอื่นๆด้วย 

    สังเกต มีกุญแจในพื้นฐานของคำเผยพระวจนะตรงนี้ สำหรับความเชื่อที่จะเชื่อฟัง เมื่อพระเจ้าบอกให้ใครบางคนทำอะไรบางอย่าง พระองค์ไม่ค่อยบอกว่า ทำไม ใคร หรือ เมื่อไร รายละเอียดเหล่านี้จะตามมาภายหลัง หลักจากที่เชื่อฟังคำสั่งแรกแล้ว พระองค์ตรัสกับเฮส์ว่า "ไปที่เทาซ่า และเราจะสำแดงสองสิ่งเมื่อเจ้าไปถึงที่นั่น" เหมือนกับคำที่พระองค์ตรัสกับอับราฮัมว่า "ออกนอกประเทศนี้และไปแผ่นดินที่เราจะสำแดงให้เจ้าดู" และเฮส์เหมือนอับราฮัม "โดยความเชื่อ.... ออกไปโดยไม่รู้ว่าจะไปไหน" 

    นักเทศน์หรือนักธุรกิจ ผู้ซึ่งยืนยันจะรู้รายละเอียดให้มากก่อนที่เขาจะกระทำในความเชื่อ จะไม่สามารถประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ตามถ้อยคำแห่งพระสัญญาต่างๆได้ ถ้าเราสามารถเข้าใจถ้อยคำโดยตรรกของมนุษย์ และสามารถชี้ออกไปในรายละเอียดได้ว่า มันสามารถทำงานทั้งหมดได้อย่างไร ถ้อยคำนั้นอาจจะไม่ใช่มาจากพระเจ้า แต่อาจเป็นหลักการทางธรรมชาติเหตุผลของมนุษย์และประสาทสัมผัสทั้งห้า มักจะเป็นอุปสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะให้คำเผยพระวจนะส่วนตัวสำเร็จตามนั้น 

    ผู้ที่ไม่สามารถประพฤติบนฐานของพระวจนะของพระเจ้า ไม่ควรไปหาผู้พยากรณ์ เพื่อขอถ้อยคำจากพระเจ้า ถ้าพวกเขาจะทำตามวิธีของพวกเขา และตามมาตรฐานของโลกเพื่อความสำเร็จของพวกเขา ดังนั้นแล้วพวกเขาก็จะไม่เสียเวลาของพวกเขา และเสียเวลาของผู้พยากรณ์ ที่จะหาคำเผยพระวจนะเพื่อธุรกิจและการเงินของพวกเขา วิธีของพระเจ้า กับวิธีของมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนัง นั้นแตกต่างกันมาก เมื่อเราพยายามผสมผสานทั้งสองเข้าด้วยกัน มันจะทำให้สถานการณ์ทั้งหมดสับสน (1 คร 2:14 , อสย 55:8-9) 

    นี่เป็นสถานการณ์ของคริสเตียนที่เป็นนักธุรกิจส่วนมาก ซึ่งมอบถวายธุรกิจของเขาแด่พระเจ้า แต่ยังคงทำการตามมาตรฐานของโลก ถ้าบุคคลผู้หนึ่งถวายธุรกิจของเขาแด่พระเจ้า และทูลขอพระเจ้าอวยพระพร แต่ไม่ทำธุรกิจตามการทรงนำของพระเจ้า ดังนี้นแล้วเขาได้นำตัวเขาเองเข้าไปในกระแสที่ตัดกันของความพินาศและหมดตัว เราต้องตัดสินใจและเดินไปในทางใดทางหนึ่งทั้งหมดเพื่อความสำเร็จ 

    มนุษย์ที่เป็นของโลกรู้ว่าจะประสบความสำเร็จทางการเงินอย่างไร และพระเจ้าก็รู้เช่นกัน หลักการพื้นฐานและขั้นตอนต่างๆนั้นคล้ายกัน แต่มีความแตกต่างกันมากเพียงพอที่จะใช้แทนกันไม่ได้ วิธีการทั้งสองไม่สามารถใช้ในธุรกิจเดียวกันและทำให้ประสบความสำเร็จ น้ำมันเบนซินกับน้ำมันดีเซลที่ใส่เข้าไปในถังเดียวกัน ไม่สามารถทำให้รถวิ่งอย่างมีประสิทธิภาพได้ ผู้ที่ถวายธุรกิจและพิจารณาจะทำการบนพระวจนะของพระเจ้า และปรารถนาที่จะกระทำในความเชื่อ จะได้รับผลกำไรที่ยิ่งใหญ่จากการรับใช้ของผู้พยากรณ์และคำเผยพระวจนะส่วนตัว

     ทำไมนักธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ

    ผู้ที่มีสิ่งกระตุ้นที่ผิด และพื้นฐานที่ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถสำเร็จตามคำเผยพระวจนะส่วนตัวที่เขาได้รับ แม้ว่าจะพูดโดยผู้พยากรณ์ที่เติบโตแล้วและเป็นผู้พยากรณ์ชั้นนำ ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดินแห่งจิตของพวกเขาตื้นและแข็ง และดินที่ลึกลงไปแห่งจิตของพวกเขาเต็มไปด้วยเมล็ดของวัชพืชของการฝึกฝนที่ไม่ถูกต้อง ประชากรประเภทนี้ไม่สามารถสร้างผลิตผลได้ และไม่เป็นประโยชน์ต่อคริสตจักร จนกว่าพวกเขายอมให้พระเจ้าแยกพื้นที่ตื้นและดึงวัชพืชแห่งความไม่เหมือนพระคริสต์นั้นออกจากชีวิตของพวกเขา 

    โดยสรุป เราควรจะสัมมนาเรื่องสติปัญญาและความสมดุลย์ในธุรกิจและคำเผยพระวจนะส่วนตัว เราไม่สามารถดำเนินธุรกิจบนคำเผยพระวจนะส่วนตัวที่ได้จากคนอื่นๆ แต่เราต้องการถ้อยคำจากพระเจ้าเป็นบางครั้งคราวเพื่อทำให้ธุรกิจของพระเจ้าสำเร็จ จากประสบการณ์หลายปีในแนวนี้ ข้าพเจ้าพบว่า ถ้าเราถูกเรียกโดยพระเจ้าให้เป็นนักธุรกิจ พระเจ้าจะประทานความสามารถ สติปัญญา และความรอบรู้ ที่จำเป็นที่จะทำงานได้

    แม้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้พยากรณ์ ในฐานะประธานของโรงเรียนการรับใช้แห่งหนึ่ง น้อยครั้งมากที่ข้าพเจ้าตัดสินใจบนคำเผยพระวจนะส่วนตัวจากคนอื่น ข้าพเจ้าตัดสินใจหลักๆบน 3 คำของพระเจ้า คือ พระวจนะ พระประสงค์ และพระมรรคา(วิถีทาง) บางครั้งคำเผยพระวจนะส่วนตัวเป็นเครื่องมือในการพิจารณาพระประสงค์ของพระเจ้า และค้นพบวิถีทางของพระเจ้า แต่เราต้องไม่ขึ้นอยู่บนคำเผยพระวจนะของคนอื่น เพื่อจะให้งานสำเร็จในชีวิต 

    ถ้าพระเจ้าได้ทรงเรียกคนผู้หนึ่งมาเป็นศิษยาภิบาล พระเจ้าจะทรงประทานความสามารถที่เขาจะเตรียมข้อความ คำเทศนา ถ้าศิษยาภิบาลต้องไปหาผู้พยากรณ์ทุกสัปดาห์ เพื่อบอกว่าเขาควรจะเทศนาอะไรในวันอาทิตย์นี้ นั่นจะเป็นการขึ้นอยู่กับผู้พยากรณ์มากเกินไป หรือเขาอาจจะไม่ได้ถูกเรียกให้มาทำหน้าที่เทศนา ถ้านักธุรกิจต้องไปหาผู้พยากรณ์เพื่อได้ถ้อยคำจากพระเจ้าก่อนที่เขาจะบริหารการตัดสินใจประจำวัน ถ้าเช่นนั้นเขาก็ไม่ควรอยู่ในตำแหน่งนั้น 

 

คำเผยพระวจนะส่วนตัว

พระเจ้าต้องการที่จะสื่อสาร

วัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับผู้พยากรณ์

ธรรมชาติของการเผยพระวจนะ

การหายโรคและการเผยพระวจนะส่วนตัว

ห้าช่องทางของการเผยพระวจนะ

การเผยพระวจนะส่วนตัวเกี่ยวกับการรับใช้ของประทาน และการทรงเรียก

ให้การเผยพระวจนะในมุมกว้างไกล

พระวจนะ น้ำพระทัย และวิถีทาง

ความพยายามในธุรกิจและความจำเริญมั่งคั่งทางการเงิน

ถ้อยคำที่พระเจ้าใช้

ลักษณะของคำเผยพระวจนะส่วนตัว

แนวทางสำหรับการจัดการคำเผยพระวจนะส่วนตัว

ท่าทีของการตอบสนองที่ถูกต้องต่อคำเผยพระวจนะ

อุปสรรคที่ทำให้คำเผยพระวจนะส่วนตัวไม่สำเร็จตามนั้น

ชีวิตและความตายที่เกี่ยวกับคำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย