ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

5

พระสัญญาต่ออับราฮัม

ข่าวประเสริฐที่พระเยซูและสาวกสั่งสอนไม่ต่างไปจากสิ่งที่อยู่ในความเข้าใจของอับราฮัม ผ่านทางพระคัมภีร์ พระเจ้า "ประกาศข่าวประเสริฐแก่อับราฮัมล่วงหน้า" (กาลาเทีย 3:8) คำสัญญาเหล่านี้สำคัญมากจนเปโตรใช้เป็นความเริ่มต้นและลงท้ายคำเทศนาสั่งสอนของท่าน (กิจการของอัครทูต 3:13,25) ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่
อับราฮัมถูกสั่งสอนมา เราจะเห็นภาพข่าวประเสริฐของคริสเตียน มีสิ่งบ่งชี้อื่นๆ ที่แสดงว่า "ข่าวประเสริฐไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นในยุคของพระเยซู"

- "เรานำข่าวประเสริฐนี้มาแจ้งแก่ท่านทั้งหลายว่าพระสัญญาซึ่งทรงประทานแก่บรรพบุรุษของเรา พระเจ้าได้ทรงให้สำเร็จตามนั้น" (กิจการของอัครทูต 13:32,33)

- "ข่าวประเสริฐที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ล่วงหน้า โดยทางพวกผู้เผยพระวจนะของพระองค์ ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์" (โรม 1:1-2)

- "ด้วยเหตุนี้เอง ข่าวประเสริฐจึงได้ประกาศแม้แก่คนที่ตายไปแล้ว" (1 เปโตร 4:6) ผู้ที่เชื่อซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วในศตวรรษแรก

- "เพราะว่าแท้ที่จริง เราได้รับข่าวอันประเสริฐเช่นเดียวกับเขา" (ฮีบรู 4:2) อิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร

พระสัญญาต่ออับราฮัมมีใจความสำคัญ 2 ประการ

(1) พงศ์พันธุ์ของอับราฮัม (ลูกหลาน) และ

(2) ดินแดนที่สัญญาต่ออับราฮัม

มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ และเพื่อให้พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้อธิบายตัวเอง เราจะผนวกคำสอนของทั้งพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่เข้าด้วยกันเพื่อเราจะเห็นภาพของพันธสัญญาที่พระเจ้ากระทำกับอับราฮัม

อับราฮัมอาศัยอยู่ที่เมืองเออร์ เมืองที่อุดมสมบูรณ์ในประเทศอิรักในปัจจุบัน ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เมืองนี้มีอารยธรรมสูงในสมัยของอับราฮัม มีระบบธนาคาร ราชการ และสาธารณูปโภค อับราฮัมอาศัยอยู่ในเมืองนี้อย่างคนของโลก แต่แล้วพระเจ้าก็ทรงตรัสเรียกท่านให้ทิ้งชีวิตในเมืองนั้นและออกเดินทางไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาโดยไม่รู้คือ ดินแดนใด อยู่ที่ใด รู้เพียงต้องเดินทาง 1,500 ไมล์ ไปยังดินแดนชื่อคานาอัน หรืออิสราเอลในปัจจุบัน

หลายครั้งในชีวิตของอับราฮัม พระเจ้าได้มาปรากฏแก่ท่าน ย้ำและขยายพระสัญญาต่อเขา คำสัญญาเหล่านั้นเป็นรากฐานของข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เสียงเรียกที่มีไปถึงอับราฮัมก็มาถึงผู้ที่เป็นคริสเตียนที่แท้จริงเช่นกันเพื่อให้ละทิ้งสิ่งต่างๆ ในชีวิตและเดินหน้าไปสู่ชีวิตแห่งความเชื่อ ยึดถือพระสัญญาของพระเจ้า และมีชีวิตอยู่ในพระวจนะของพระองค์ เราคงนึกภาพออกว่า อับราฮัมคงจะต้องพิจารณาพระสัญญาของพระเจ้าอย่างถี่ถ้วนตลอดการเดินทาง "เพราะ
อับราฮัมมีความเชื่อ ฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านออกเดินทางไปยังที่ซึ่งท่านจะรับเป็นมรดก ท่านได้เชื่อฟังและได้เดินทางออไปโดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหน" (ฮีบรู 11:8)

เมื่อเราคิดถึงพระสัญญาของพระเจ้าเป็นครั้งแรก เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดินแดนแห่งพันธสัญญาของแผ่นดินของพระเจ้าจะเป็นอย่างไร แต่ความเชื่อของเราในพระวจนะของพระเจ้าควรเป็นสิ่งที่เราเชื่อฟังด้วยใจร้อนรน

อับราฮัมไม่ใช่ชายร่อนเร่ที่ไม่มีอะไรทำดีไปกว่าการเสี่ยงโชคกับคำสัญญา ท่านมีภูมิหลังที่ใกล้เคียงกับเรา สถานการณ์ซับซ้อนที่ท่านต้องเผชิญและทำการตัดสินใจก็เหมือนกับสถานการณ์ที่เราเผชิญหน้าด้วยเมื่อเราคิดว่าเราจะยอมรับและทำตามพระสัญญาของพระเจ้าดีหรือไม่ สายตาแปลกๆ จากเพื่อนนักธุรกิจ นัยน์ตาเจ้าเล่ห์ของเพื่อนบ้าน (เขาเป็นคนเคร่งศาสนา) นี่ล้วนเป็นสิ่งที่อับราฮัมก็รู้จักเช่นกัน แรงจูงใจที่ทำให้อับราฮัมก้าวพ้นทุกอย่างได้จะต้องเป็นแรงที่ยิ่งใหญ่ สิ่งเดียวที่เป็นแรงจูงใจตลอดการเดินทางนานหลายปีของท่านคือคำสัญญา ท่านจะต้องท่องจำและใคร่ครวญสัญญาว่ามีความหมายต่อท่านจริงจังเพียงใด

ถ้าเรามีความเชื่อและทำตามความเชื่อนั้น เราก็จะได้รับเกียรติอย่างที่อับราฮัมได้รับนั้น จึงได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้า (อิสยาห์ 41:8) ได้ความรอบรู้ของพระเจ้า (ปฐมกาล 18:17) และมีความหวังที่แน่นอนว่าจะได้รับชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินของพระเจ้า เราย้ำว่าข่าวประเสริฐของพระคริสต์ตั้งอยู่บนคำสัญญาที่ให้กับอับราฮัม เราต้องรู้อย่างแน่ชัดถึงคำสัญญาที่ให้อับราฮัมเพื่อที่เราจะได้เชื่ออย่างแท้จริงในข่าวของคริสเตียน ถ้าไม่เช่นนั้น ้ความเชื่อของเราจะไม่ใช่ความเชื่อ เราควรจะอ่านและทบทวนคำสนทนาระหว่างพระเจ้าและอับราฮัม

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ