ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

5

ความตายคือการไม่รู้สึกใดๆ

จากการเรียนรู้เรื่อง "วิญญาณ" และ "จิตวิญญาณ" เมื่อคนตาย เขาจะไม่รู้สึกอะไรเลย พระเจ้าจะทรงจดจำการกระทำของผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้า (มาลาคี 3:16; วิวรณ์ 20:12; ฮีบรู 6:10) แต่ไม่มีที่ใดในพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่บอกว่าเราจะมีความรู้สึกถึงสิ่งใดๆ ขณะที่เราตาย เป็นการยากที่เราจะโต้เถียงกับข้อความดังต่อไปนี้

- -"เมื่อลมหายใจของเขาพรากไป เขาก็กลับคืนเป็นดิน ในวันเดียวกันนั้นความคิดของเขาก็พินาศ" (สดุดี 146:4)

- -"คนตายแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย…ความรัก ความชัง ความอิจฉาของเขาได้สาปสูญไปตามกัน" (ปัญญาจารย์ 9:5-6) ไม่มี "สติปัญญาในแดนคนตาย" (ปัญญาจารย์ 9:10) ไม่มีความคิดจึงไม่มีสติ

- โยบพูดว่า ถ้าตาย เขาก็จะเป็นเหมือน "อย่างกับว่าข้าพระองค์มิได้เกิดมา" (โยบ 10:18) โยบมองความตายว่าเป็นการไม่รู้ การไม่รู้สึกตัว และการไม่ได้มีอยู่ซึ่งเราเป็นเช่นนั้นก่อนเราเกิดมา

- มนุษย์ก็ตายเหมือนกันกับสัตว์ (ปัญญาจารย์ 3:18) หากมนุษย์รอดเงื้อมือความตาย สัตว์ก็จะทำได้เช่นกัน แต่ทั้งพระคริสตธรรมคัมภีร์และวิทยาศาตร์ก็ไม่ได้กล่าวอะไรในเรื่องนี้

- พระเจ้า "ทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลี ส่วนมนุษย์นั้น วันเวลาของเขาเหมือนหญ้า เขาเจริญขึ้นเหมือนดอกไม้ในทุ่งนา มันสูญเสีย และสถานที่ของมันไม่รู้จักมันอีก" (สดุดี 103:14-16)

การที่ความตายคือการไม่รู้สึกตัว แม้สำหรับผู้ชอบธรรม จะเห็นได้จากการที่ผู้รับใช้พระเจ้าอ้อนวอนขอพระเจ้าให้พวกเขามีชีวิตที่ยืนนาน เพราะพวกเขารู้ว่าหลังจากที่ตายแล้ว พวกเขาจะไม่สามารถสรรเสริญและสาธุการพระเจ้าได้ เฮเซคียาห์ (อิสยาห์ 38:17-19) และดาวิด (สดุดี 6:4-5;30:9;39:13 และ115:147) เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ ความตายมักจะถูกพูดถึงด้วยคำว่า นอนหลับหรือพักสำหรับทั้งผู้ชอบธรรมและคนอธรรม (โยบ 3:11,13,17; ดาเนียล 12:13)

หลักฐานทั้งหมดนี้ชี้ว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์ไม่ได้บอกไว้เลยว่า คนชอบธรรมจะได้ไปสวรรค์ และรับรางวัลทันทีที่เขาเสียชีวิต คำสอนเรื่องความตายและธรรมชาติของมนุษย์ทำให้เรามีสันติสุข หลังความชอกช้ำ และเจ็บปวดในชีวิต หลุมศพจะเป็นที่พักสงบ สำหรับผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้า ที่พักนี้จะเป็นที่พักตลอดไป พวกเขาจะไม่ฟื้นขึ้นมา ความหวังและความกลัวของมนุษย์จะไม่ถูกรับรู้หรือรบกวน

ในการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ มีความจริงที่จะต้องถูกค้นพบ แต่น่าเศร้าที่มีความผิดพลาดในความคิดของมนุษย์เกี่ยวกับศาสนาอันเกิดจากการไม่เอาใจใส่พระคริสตธรรมคัมภีร์ การที่มนุษย์พยายามที่จะทำให้ความตายเป็นจุดจบที่ร้ายแรงน้อยลงทำให้มนุษย์เชื่อว่า มี "วิญญาณที่ไม่ตาย" อยู่ในตัว เมื่อมีการยอมรับว่ามีวิญญาณที่เป็นอมตะอยู่ภายในตัวมนุษย์ ก็ต้องมีความคิดที่ว่าตายแล้ววิญญาณนั้นไปไหนหลังความตาย ทำให้เกิดความคิดขึ้นมาอีกว่า จะต้องมีความแตกต่างระหว่างโชคชะตาของคนชอบธรรมและคนอธรรม มีการสรุปว่าต้องมีสถานที่ที่ “วิญญาณอมตะที่ชอบธรรม” ไปอยู่ เรียกว่าสวรรค์ และที่ที่ “วิญญาณอมตะที่อธรรม” ไปอยู่เรียกว่า นรก เรารู้ว่า “วิญญาณอมตะ” ไม่มีปรากฏตามพระคริสตธรรมคัมภีร์ ความคิดผิดๆ อื่นๆ วิเคราะห์ได้ว่า มีดังนี้

1. เราจะได้รับรางวัลสำหรับชีวิตของเรา เมื่อเราตาย ในรูปของการที่ “วิญญาณอมตะ” ของเราได้ไปอยู่ที่ไหนสักแห่ง

2. การแบ่งแยกความชอบธรรมและอธรรมเกิดขึ้นหลังความตาย

3. รางวัลของคนชอบธรรมคือได้ไปสวรรค์

4. ถ้าทุกคนมี “วิญญาณอมตะ” ทุกคนจะต้องไปสวรรค์หรือนรก ที่ใดที่หนึ่ง

5. “วิญญาณ” อธรรมจะต้องไปรับโทษในที่ที่เรียกว่า นรก

เมื่อเราพิจารณาประเด็นต่างๆ นี้ โดยละเอียด เราจะได้พบความจริงมากมายในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งสำคัญต่อภาพที่แท้จริงของธรรมชาติของมนุษย์

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย