ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

8

สถานที่แห่งรางวัล : สวรรค์หรือโลก

ผู้ที่รู้สึกว่าสถานที่ตั้งแผ่นดินของพระเจ้าหรือรางวัลที่สัญญาไว้อยู่ที่สวรรค์ไม่ใช่บนโลก จะต้องหาข้อโต้แย้งมาลบล้างประเด็นต่อไปนี้

- คำอธิษฐานของพระผู้เป็นเจ้า ทูลขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ (อธิษฐานขอการกลับมาของพระคริสต์) ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปในโลกอย่างนั้น (มัทธิว 6:10) เราอธิษฐานขอให้แผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่บนโลก เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ผู้คนนับพันอธิษฐานด้วยคำอธิษฐานบทนี้ โดยไม่คิดไตร่ตรอง ขณะที่ยังเชื่อว่าแผ่นดินของพระเจ้าถูกสถาปนาไว้แล้วบนสวรรค์ และโลกใบนี้จะถูกทำลาย

- "บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยน ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก" (มัทธิว 5:5) ไม่ใช่ "เพราะว่าวิญญาณของเขาจะได้ไปอยู่ในสวรรค์" สดุดี 37 เน้นว่ารางวัลสำหรับคนชอบธรรมอยู่บนโลก ที่เดียวกันกับที่คนอธรรมเพลิดเพลินกับอำนาจชั่วคราวของตน คนชอบธรรมจะได้บำเหน็จเป็นชีวิตนิรันดร์และได้ครอบครองแผ่นดินโลกที่ครั้งหนึ่งคนอธรรมครอบครอง (สดุดี 37:34-35) "แต่คนใจอ่อนสุภาพจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดก บรรดาผู้ที่พระองค์ทรงอำนวยพระพร จะได้แผ่นดินเป็นมรดก คนชอบธรรมจะได้แผ่นดินโลกหรือดินแดนแห่งพันธสัญญาเป็นนิตย์หมายความว่าชีวิตนิรันดร์บนสวรรค์เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

  • "ดาวิด สิ้นชีวิตแล้วฝังไว้ ดาวิดไม่ได้ขึ้นไปยังสวรรค์" (กิจการของอัครทูต 2:29,34) เปโตรอธิบายว่า ความหวังของเขาอยู่ที่การฟื้นขึ้นจากความตายเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา (กิจการของอัครทูต 2:22-36)
  • โลกเป็นบริเวณที่พระเจ้าทรงดำเนินการกับมนุษย์ "ฟ้าสวรรค์เป็นฟ้าสวรรค์ของพระเจ้า แต่พระองค์ประทานแผ่นดินโลกให้แก่บุตรของมนุษย์" (สดุดี 115:16)
  • วิวรณ์ 5:9,10 บอกเราว่า คนชอบธรรมจะพูดว่าอะไรเมื่อพวกเขาถูกรับไว้ที่บัลลังก์พิพากษา "พระองค์ได้ทรงโปรดให้เขาเป็นราชอาณาจักร และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเรา และพวกเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินโลก" การปกครองแผ่นดินของพระเจ้าบนโลกตามข้อความนี้จะช่วยเราออกจากความคิดที่ว่าเราจะได้ไปอยู่ในสวรรค์
  • ดาเนียล 2 และ 7 พูดถึงการสืบทอดอำนาจทางการเมือง ซึ่งในที่สุดจะถูกยึดโดยแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา การสถาปนาแผ่นดินนี้จะ "อยู่ภายใต้สวรรค์ทั้งสิ้น"

และจะ "เต็ม พิภพ" (ดาเนียล 7:27; 2:35 เทียบ 44) แผ่นดินนิรันดร์นั้น "ถูกมอบไว้แก่ชุมชนแห่งวิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้น" (ดาเนียล 7:27) รางวัลของพวกเขาคือ ชีวิตนิรันดร์ ในแผ่นดินนี้ซึ่งจะตั้งอยู่บนแผ่นดินโลกภายใต้สวรรค์

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ