วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

คำขงจื้อ

 • ถ้าคุณคิดจะเป็นใหญ่ คุณก็จะได้เป็นใหญ่
  ถ้าคุณคิดอยากเป็นอะไร คุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้น
  เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย
  เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส
  เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย
  ดังนี้แล้ว ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน
 • นกทำรังให้ดูไม้ ข้าเลือกนายให้ดูน้ำใจ
 • ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ผู้ที่ทำตนให้เล็กที่สุด
  ผู้ที่เล็กที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุด
  ผู้ที่มีเกียรติ คือ ผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่น
 • ถ้าสติไม่มา ปัญญาก็ไม่มี
 • ไม้คดใช้ทำขอ เหล็กงอใช้ทำเคียว
  แต่คนคดเคี้ยวใช้ทำอะไรไม่ได้เลย
 • เล่นหมากรุก อย่าเอาแต่บุกอย่างเดียว
  เดินหมากรุกยังต้อง " คิด "
  เดินหมากชีวิต จะไม่คิดได้อย่างไร
 • เมื่อใครสักคนหนึ่ง ทำผิด ท่านอย่าเพิ่งตำหนิหรือต่อว่าเขา
  เพราะถ้าท่านเป็นเขาและตกอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเขา
  ท่านอาจจะตัดสินใจทำเช่นเดียวกับเขาก็ได้
 • การบริหารคือการทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยมือผู้อื่น
  ผู้ปกครองระดับธรรมดา ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่
  ผู้ปกครองระดับกลาง ใช้กำลังของคนอื่นอย่างเต็มที่
  ผู้ปกครองระดับสูง ใช้ปัญญาของคนอื่นอย่างเต็มที่
 • อ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น
 • เมื่อนักการฑูตพูดว่า "ใช่ หรือ อาจจะ"
  เขามีความหมายว่า "อาจจะ"
  เมื่อนักการฑูตพูดว่า "อาจจะ"
  เขามีความหมายว่า "ไม่"
  เมื่อนักการฑูตพูดว่า "ไม่" เขาไม่ใช่นักการฑูต
  ( เพราะนักการฑูตที่ดีจะไม่ปฏิเสธใคร )
 • เมื่อสุภาพสตรีพูดว่า "ไม่" หล่อนมีความหมายว่า "อาจจะ"
  เมื่อสุภาพสตรีพูดว่า "อาจจะ" หล่อนมีความหมายว่า "ใช่ หรือ ได้"
  เมื่อสุภาพสตรีพูดว่า "ใช่ หรือ ได้" หล่อนไม่ใช่สุภาพสตรี
  ( สุภาพสตรีจะไม่ตอบรับใครง่าย ๆ )
 • คิดทำการใหญ่ อย่าสนใจเรื่องเล็กน้อย
 • ตาสามารถมองเห็นสิ่งที่ไกลได้ แต่ไม่สามารถ มองเห็นคิ้วของตน
  คนส่วนใหญ่ใส่ใจกับผลได้ระยะสั้นเท่านั้น
  แต่คนฉลาดอย่างแท้จริงจะมองไปยังอนาคต
 • “หากมนุษย์ขาดซึ่งมนุษยธรรม เขาจะมีอะไรข้องเกี่ยวกับขนบจารีตได้เล่า หากมนุษย์ขาดซึ่งนุษยธรรม เขาจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับดนตรีได้เล่า?”
 • ขงจื๊อ กล่าวไว้ ให้ทำการศึกษา เรียนรู้ข้อเท็จจริง
  อย่าฟังแต่ความเห็น คำนินทา ดังคำกล่าวว่า
 • คนมีเมตตา ต้องฉลาด ไม่งั้นจะโดนหลอกได้ง่าย
  คนฉลาด ต้องศึกษาสิ่งรอบตัว ไม่งั้นจะประพฤติตัวผิดได้ง่าย
  คนซื่อสัตย์ คนตรง คนกล้า ต้องฉลาด ต้องศึกษา
  เพราะจะหุนหันพลันแล่นและมีภัยใกล้ตัวง่าย
  คนอยากมีอำนาจ ต้องศึกษา
  เพราะคนรอบข้างอาจรู้สึกโดนข่มเห่ง และดูวางโตได้ง่าย
 • โลกเรายังมีอะไรอีกมากมายให้เรียนรู้
  ฉลาด เก่ง คงไม่พอ แต่ต้องมีสติ รู้จักวางตัว
  และต้องหมั่นศึกษาและติดตามข่าวสารที่เป็นความรู้ทั้งในสายวิชาชีพ
  และการใช้ชีวิตในสังคมอีกด้วย ก่อนสิ้นใจ
 • ขงจื๊อได้ทิ้งท้ายข้อความไว้กับ ซื่อคง ไว้ว่า
  “ ขุนเขาต้องพังทลาย ขื่อคานแข็งแรงปานใด สุดท้ายต้องพังลงมา เหมือนเช่น บัณฑิตที่สุดท้ายต้องร่วงโรย ”
 • หลักความรู้ ศาสตร์สี่แขนง ที่ขงจื๊อวางรากฐานไว้
  ได้แก่ วัฒนธรรม ความประพฤติ ความจงรักภักดี และ ความซื่อสัตย์
  โดยวัฒนธรรมเน้นถึงการเคารพบรรพบุรุษ และพิธีการโบราณ
  ยึดถือผู้อาวุโสเป็นหลัก แต่ไม่ยึดติดหรืออายที่จะหาความรู้
  จากคนที่ต่ำชั้นหรืออายุน้อยกว่า
 • แปดหลักการพื้นฐานในการเรียนรู้ ได้แก่
  สำรวจตรวจสอบ
  ขยายพรมแดนความรู้
  จริงใจ
  แก้ไขดัดแปลงตน
  บ่มความรู้
  ประพฤติตามกฎบ้านเมือง
  ประเทศต้องได้รับการดูแล นำความสงบสุขมาสู่โลก
 • ลำดับการเรียนรู้ ได้แก่
  พิธีกรรม
  ดนตรี
  ยิงธนู
  ขี่ม้า
  ประวัติศาสตร์
  และ คณิตศาสตร์
 • คุณธรรมทั้งสาม ที่ได้จากการเรียนรู้ ได้แก่
  ภูมิปัญญา
  เมตตากรุณา
  และความกล้าหาญ
 • สี่ขั้นตอนหลักการสอน ได้แก่
  ตั้งจิตใจไว้บนมรรควิธี
  ตั้งตนในคุณธรรม
  อาศัยหลักเมตตาเกื้อกูล
  สร้างสรรค์ศิลปะใหม่
 • สี่ลำดับการสอน ได้แก่
  คุณธรรมและความประพฤติ
  ภาษาและการพูดจา
  รัฐบาลและกิจการบ้านเมือง
  และสุดท้าย คือ วรรณคดี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย