ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สัญญาแวร์ซายส์

สัญญาที่แวร์ซายส์

กรณีศึกษา
------------------------------------------------------------------
หน้า1      หน้า2      หน้า3      หน้า4      หน้า5

" การที่จะยอมให้พลเมืองดี ที่ซื่อสัตย์และห้าวหาญอยู่อย่างทาส...ย่อมไม่ได้
ประชาชนชาวเยอรมันมีสิทธิ์จะดำรงค์ชีพเช่นชาติอื่น "

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย