ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สัญญาแวร์ซายส์

2

               สงครามโลกครั้งที่1 ยุติลงด้วยสัญญาสงบศึก อันนำมาซึ่งสนธิสัญญาที่เรียกกันว่า สนธิสัญญาสันติภาพ อีกหลายฉบับ โดยเริ่มจากโครงการณ์ 14 ข้อ ของท่านประธานาธิบดี วิลสัน แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
                       1. การเจรจาเรื่องสันติภาพทั้งหลาย ต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและทั่วถึง
                       2. ทุกประเทศมีเสรีภาพทางทะเล ไม่ว่าจะยามสงคราม หรือยามสงบ
                       3. ล้มเลิกกำแพงเศรษฐกิจ
                       4. ลดอาวุธลงมาให้เหลือเพียงเพื่อป้องกันตัวเอง
                       5. ขอให้มีการตกลงกันด้วยความเป็นธรรม ในข้อพิพาทที่ว่าด้วยเรื่องประเทศราช และคำนึงถึงส่วน ได้เสียของประเทศที่เกี่ยวข้อง
                       6. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาณาเขต ของรัสเซีย และให้การต้อนรับรัสเซียอย่างมิตร
                       7. เบลเยี่ยม จะต้องได้รับการสถาปนาให้มีอิสระในดินแดนของตนเอง
                       8. ไม่ก้าวก่ายอาณาเขตของฝรั่งเศส และคืนแคว้นลอร์เรนกับแคว้นอาลซาส ให้ฝรั่งเศส
                       9. สำรวจเขตติดต่อของอิตาลีใหม่ โดยถือชนชาติของพลเมืองเป็นหลัก
                       10. ให้พลเมืองออสเตรีย-ฮังการี่ มีอิสระในการเลือกสังกัดชาติใด
                       11. ไม่ยุ่งกับอาณาเขตของโรมาเนีย เซอร์เบียร์ มอนตินิโกร และคืนดินแดนที่ยึดไว้ และอนุญาติให้ เซอร์เบียร์มีทางออกทางทะเลได้
                       12. รัฐออตโตมาน หรือตุรกี จะต้องได้รับการเคารพ อย่างเต็มที่ ห้ามโอบอุ้มและควบคุม
                       13. ตั้งโปรแลนด์ ให้เป็นรัฐอิสระ และมีทางออกทางทะเล
                       14. จัดตั้งสันนิบาตชาติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อแสวงหาสันติภาพ


                        ประเทศอังกฤษ โดยการนำของ นายลอยด์ ยอร์ช นายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดี ปวงกาเร แห่ง ฝรั่งเศส กับนาย เคลมังโซ ตัวแทนร่างสนธิสัญญาของฝรั่งเศส พยายามที่จะล้มล้างโครงการณ์ทั้ง 14 ข้อ ของประธานาธิบดี วิลสัน   เพราะมิได้เป็นไปตามความมุ่งหมายของพวกตนเอง คือล้มชาติเยอรมัน...   และไม่เพียงแต่ อังกฤษกับฝรั่งเศสเท่านั้นที่ไม่พอใจโครงการณ์ 14 ข้อนี้ อิตาลี กรีซและโรมาเนีย ก็ไม่เห็นด้วยเช่นกัน เพราะประเทศ เหล่านี้ จะไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลยจากการร่วมสงครามกับฝ่ายพันธมิตร   โดยอิตาลีนั้นต้องการฝั่ง ตรังคาร์โนไครอล   และคัลมาเทียน ตามข้อตกลงลับที่ทำไว้กับอังกฤษ แต่ท่านประธานาธิบดีวิลสัน ปฎิเสธสัญญาลับนั้น โดยสิ้นเชิง
                     วันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 1919 ได้มีการเปิดประชุมทำสนธิสัญญาสันติภาพ โครงการณ์ 14 ข้อ ของท่าน ประธานาธิบดี วิลสัน ถูกโจมตีอย่างรุนแรง จากฝรั่งเศส โดยนาย เคลมังโซอ้างว่า ไม่เห็นว่าจะมรอะไรที่เรียกว่าเป็น บทลงโทษเยอรมัน   เป็นที่น่าสังเกตว่าในการประชุมครั้งนั้นไม่มีผู้แทนจากประเทศเยอรมันเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งไม่ เป็นไปตามหลักการของ ประธานาธิบดี วิลสัน
                      ในที่สุดท่านประธานาธิบดี วิลสัน ก็เสนอให้จัดตั้งสันนิบาตชาติ เพื่อกำกับดูแล และร่างสนธิสัญญา และ กฎข้อบังคับ แห่งสันนิบาตชาติ โดยที่ประชุมได้รับหลักการนี้ และได้มีการเสนอให้จัดตั้ง สำนักเลขาธิการสันนิบาตชาติ และจัดตั้งศาลโลก เพื่อพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นทั่วโลก และยังรวมถึงการมีกองกำลังไว้ปราบปรามผู้ล่วงละเมิด กฎข้อบังคับ แห่งสันนิบาตชาติ แต่ข้อเสนอนี้ตกไปเพราะไม่มีใครเห็นด้วย

อ่านหน้า3

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ